11.2.13

50 vuotta (Waasan puuwillatehdas)

Vaasa 67, 11.6.1909

50 wuotta oli eilen kulunut siitä päiwästä, jolloin Waasan puuwillatehdas pantiin käyntiin. Kesäk. 12 p:na 1856 sai kaupp. U. U. Lewon luwan ja oikeuden  tehtaan perustamiseen Waasan kaupungin ulkolaitaan Palosaaren sataman lähelle, jossa tehtaassa tultaisiin harjottamaan puuwillalankojen ja kankaiden walmistamista ja wärjäystä. Hakijan pyyntöön saada tulliwapaasti ulkomaalta tuottaa kaikki tehtaassa tarwittawat raaka-ainet, ei sitäwastoin pantu mitään huomiota. Sillä aikaa oli perustettu osakeyhtiö 300,000 hopearuplan osakepääomalla ja yleisessä yhtiökokouksessa toukok. 14 p:nä 1857 perustettiin Waasan Puuivillatehdas Osakeyhtiö tarkotuksella perustaa ja käyttää tehdaslaitosta Lewonin yllämainittujen oikeuksien nojalla.

Tehdasrakennuksen perustus laskettiin samana wuonna ja rakennustyöt sekä sisustus suoritettiin Lewonin ja arkkitehti C. A. Setterbergin johdolla niin että tehdas woitiin panna käyntiin kesäk. 23 p.1859, liikewoimana 8,000 puolaa 2 80 hewosw. Bolinderin höyrykoneen käyttämänä sekä 183 työläistä.

Kutomo tuli käyntiin 1868, aluksi 55 kangaspuulla ja siis ensiaikoina kilpaili kotikutoisten Pohjanmaan kankaitten kanssa. Seuraamana wuonna laadittiin lankojen wärjäys- ja walkaisulaitos sekä wähän ajan kuluttua kankaitten wärjäyslaitos.

Yhtiön ensimäiseen johtokuntaan, jolla paitsi muita ikäwyyksiä ja wastoinkäymisiä oli suuria taloudellisia vaikeuksia woitettawana, kuuluiwat apteekkari ja kaupp. A. A. Lewón, läänin arkkitehti C. A. Setterberg, läänin siht. I.Ekström ja howioik. notario Wictor Wasastjerna.

Ei kommentteja :