26.2.13

Lukijain osasto: 1141. Nawetan sisämaalauksesta.

Pellervo 17 / 1908

Mitä wäriaineita on käytettäwä walkoisessa nawetan sisämaalauksessa ja paljonko tällainen maali tulisi 1 m2:ltä maksamaan?
- A. T.

Wastaus.
W:n 1903 Pellerwossa, siw. 193 sanotaan wastaukseksi edelläolewan tapaiseen kysymykseen:
"Hankkikaa sellaista terwawettä, jota terwaa poltettaessa ensin waluu terwauunista ja sekottakaa siihen kalkkia sen werran, etä saatte maalintapasen wetelyyden. Pankaa tähän lisäksi wielä hieman ruisjauhoja, ne sitowat. Tällä maailla siwelette seinät, jotka tulewat hieman ruskeahkoiksi. Saadaksenne seinät walkeiksi, siwelette tämän maalin päälle, senjälkeen kun se on kuiwunut, johon kiwiseinällä menee pidempikin aika, liituwelliä, ja Teillä on hywä sekä kestäwä peite."
- Toim.

Ei kommentteja :