27.2.13

Rakennusteollisuusnäyttely Lontoossa.

Rakennustaito 13 / 1909

Usea Lontoon oloihin tarkemmin perehtymätön, kuullessaan puhuttavan tämän maailman kaupungin suuresta taloudellisesta merkityksestä, ajattelee, että täällä löytyisi oppimista ainoastaan liikemiehelle. Toiseen käsitykseen tulee kuitenkin henkilö, joka pitemmän aikaa on viettänyt täällä ja kiinnittänyt huomionsa myöskin muihin seikkoihin. Onhan hyvin luonnollistakin, että kaupungissa, jonka asukasluku nousee yhtä suureksi kuin kaksi kertaa koko Suomenmaan, tulevat myöskin useimmat eri ammatit paremmin kuin muualla edustetuiksi. Että rakennusteollisuudelle on täkäläisissä oloissa annettu tavattoman suuri arvo todistaa jo sekin  aeikka, kun täällä löytyy parikymmentä tätä teollisuutta käsittelevää ammattilehteä joista kukin ilmestyy vähintään kerran viikossa ja joilla jokaisella on laaja lukiakunta.

Paraiten huomioon otetut ammatit ovat jo aikaisin ruvenneet järjestämään tänne säännöllisesti pidettäviä ammattinäyttelyjä, joista ei ainoastaan ammattimiehet, mutta myöskin kaikki muut asian harrastajat ovat hyvässä tilaisuudessa paremmin ja helpommin, kuin noista vuosittain täällä pidettävistä suurista yleisnäyttelyistä, löytämään kaiken sen mitä haluavat, sekä samalla myöskin tutustumaan niihin uutuuksiin joita heidän ammattitovereillaan on maailmalle tarjottavaksi. Tämmöisten ammattinäyttelyjen joukossa ovat rakennusteollisuusnäyttelyt tulleet nykyisin erittäin huomioon otetuiksi ei ainoastaan englantilaisilta, vaan myös ulkomaalaisilta ammattimiehiltä.

Rakennusteollisuusnäyttelyjä pidettiin täällä alkujaan joka vuosi ja ne eivät siihen aikaan olleet niin hyvin, kuin odottaa sopii, omistetut yksinomaan rakennus-aine näytteille, vaan oli niihin tuotu kaikenlaisia muita näytteitä jopa huvittelu laitoksiakin, mutta niin pian kuin Mr H. Greville Montegomery noin 14 vuotta sitte sai niiden johdon käsiinsä, niin hän järjesti heti siten että niitä pidetään joka toinen vuosi ja että niihin otetaan näytteille yksinomaan rakennustavaroita. Hänen ansiokseen on myöskin luettava se seikka, että nämä näyttelyt ovat jo avatessa paremmin valmiit, kuin muut täkäläiset näyttelyt ja että niihin on saapunut siksi paljon näytteitä, jotta "Agricultural Hall" niminen näyttely-rakennus, jossa niitä tätä ennen oli pidetty, tuli liian pieneksi ja onpa arveltu, että tilavampi "Olympia"-rakennuskin, jossa tämänvuotinen näyttely kesti kahden viikon ajan, tulisi ensi kerralla olemaan liian pieni. Arkkitehdit myöntävät, että heillä oli tässä näyttelyssä paljon enemmin opittavaa kuin mitä he vuosien kuluessa voivat ammattilehdistä oppia ja useitten  asiantuntevain oli kuultu sanovan, että "Olympia" sisälsi kaiken sen mitä aikaansa seuraavat rakennusmestarit tietävät ja mitä vaativa yleisö haluaa, jota todistaa jo sekin seikka, että tänä lyhyenä näyttelyaikana nähtiin täällä näyttelyvieraita alinomaa  tungokseen asti, joille näytteliät tekivät selvää kukin omain näyttelyesineittensä kelvollisuudesta.

Ei vähempää kuin 350 eri näyttely-jalustaa, oli täällä edustamassa kaikkia rakennusteollisuuden eri haaroja ja pikkurakennuksillekin yksityisperheitä varten oli täällä suurkaupungin keskessä annettu erityinen huomio. Eipä sentähden syyttä sanotakaan, että talon  rakentajalle ei löydy parempaa tilaisuutta mielensä mukaisten uunien, paperien y. m. rakennustarpeitten valitsemiseen, kuin että hakee niitä tämmöisestä näyttelystä. Tosin saattaa täällä käynti vaatimukset usein suuremmiksi, kuin mitä ne alkujaan ovat olleet, mutta ei siltä ole sanottu, että rakennus tulisi sen kautta kalliimmaksi, syystä kun usein sattuu niin, että uudemmat keksinnöt tekevät myöskin helpommat hinnat mahdollisiksi, samalla kun ne tuovat enemmän mukavuuksia mukanaan.

Koska täkäläiset rakennusaineet ja rakennustavat, monessa suhteessa eroavat suomalaisista, niin lienee sentähden Rakennustaidon lukioille huvittavaa, sekä samalla myöskin opettavaa, tarkempi selonteko tästä näyttelystä:

Marmori ja kiviteollisuutta edustaa noin 15 eri näytteille tuojaa ja niiden joukossa tavataan näytteitä vanhasta italialaisesta "Seagliola Marble"-nimisestä rakennuskivestä, jota alettiin louhia jo 16-vuosisadan alussa. "Monks Park'in" kivilouhimosta on näytteille  tuotu 80 jalan syvyydestä louhittuja rakennuskiviä. Niiden ohella nähdään esitys siitä miten kivet louhitaan 20 à 25 jalkaa syvistä tunneleista leikkaamalla suorastaan kalliosta. Tämmöisestä kivestä on rakennettu monet suuret yleiset laitokset Lontoossa, niinkuin "Victoria & Albert museum" y. m. Englantilaisten kivien joukossa voittaa "Red wilderness Stone" viehättävällä punertavalla värillään kaikki muut samanlaatuiset markkinoilla löytyvät kivet. "Tarlithic" on pääasiallisesti katujen laskuun käytettävä kivilaji, jota louhitaan eräästä Edinburghin lähellä sijaitsevasta kivilouhimosta, noin 150 tonnia päivässä. "Carnish granite" on eräs toinen laji, jota käytetään rantakatujen seinien vuoraukseksi (embankment walls) sekä myöskin muihin rakennustarpeisiin.

Ei luulisi, että nykyaika on keksinnöissä päässyt niin pitkälle, jotta todellista rakennuskiveä voidaan keinotekoisesti valmistaa. "The British Stone & Marble Co, Ltd", on kuitenkin tänne rakentanut jalustan, jolla tavataan keinotekoisesti valmistettuja kiviä, jotka eivät näöltään missään suhteessa eroa luonnollisesta kivestä. "Empire  stone" on eräs toinen laji, keinotekoisesti valmistettu, mutta yhtä kestävä rakennuksissa kuin luonnollinen graniitti. Tämmöiset keinotekoiset valmistukset, kun niiden jo nykyjään sanotaan useissa paikoin voivan hinnassa kilpailla englantilaisen luonnollisen kiven kanssa, tulevat epäilemättä ennen pitkää hyvin paljon käytäntöön.

Katukivityksen sijalle on Lontoossa viime aikoina yhä enemmän ruvennut pyrkimään puu, (wood paving). Alkujaan käytettiin sitä varten pääasiallisesti kovia puulajeja; mutta viime aikoina on pohjoismainen honka ruvennut voittamaan yhä enemmän alaa. Tämmöisen kadun päällystykseen käytetään 4 à 5 tuumaa pitkiä tervalla kyllästettyjä lankun pätkiä joita täällä tavataan useita eri lajeja, jotka luokitetaan tavallisesti sen tervamäärän mukaan mikä niihin on imetetty.

Korkkiasfalttia käytetään nykyisin myöskin hyvin paljon katujen päällystyksiin sekä myöskin varasto ja muitten liikehuoneitten permannoiksi. Täällä tavataan näytteitä kolmesta eri lajista, nimittäin: "Corkite N:o 1.", "Corkite N:o 2." ja "Corketa". Eräs toinen asfalttiliike on näytteille tuonut Ranskasta, Saksasta ja Sisiliasta tuotua asfalttia, jota käytetään pääasiallisesti rautatiepihojen y. m. suurliikkeisten paikkojen päällystykseksi.

Englantilaisille muuritiilille on omistettu yli 40 jalustaa. "H. B. C." nimiset ovat suuruudeltaan 9x4 3/8x2" ja niitä valmistetaan kolmea eri väriä, tummanpunainen, keskiväri ja vaaleahko, joista viimemainittua suositaan erityisesti kirkkojen sisustuksiin. Berkshiren tiilitehdas on rakentanut oven ympärystän siten saattaakseen tunnetuksi "T. L. B." (rubber bricks), nimisten tiiliensä viehättävän värin ja niiden soveliaisuuden mallimuurauksiin ja holveihin. Sama tehdas valmistaa myöskin erittäin koviksi poltettuja käsin tehtyjä 2 ja 2 5/8 tuuman paksuisia tiilejä vanhojen rakennusten korjausta varten. "Bricks" nimisen Englantilaisen muuritiilen valmistajat, ovat täällä näytteille tuoneet 2 tiilenlyöntikörietta jotka työskentelevät ihmeteltävällä nopeudella, valmistaen kaikenlaatuisia tiilejä, (kuva N:o 2). [KUVAT PUUTTUVAT] Näitten koneitten vierellä nähdään tämmöisistä tiileistä valmistettu pieni sievä maalaiskota.

Kiillotettuja seinätiilejä (kaakeleja) edustaa täällä 9 eri jalustaa. "Venturene" tavataan valkoisena, hyvin kiilloitetulla pinnalla, sekä myöskin värillisenä ja kuvitetuilla pinnoilla kaikkia eri suuruuksia. "Eburite" on lasimaisella pinnalla varustetun seinäkaakelin nimi, jota suositetaan erittäin kylpyhuoneitten sisustuksiin. "Moderna" on nimenä uudella patentin saaneella kaakelilla, joka eroaa täällä tavallisesti käytännössä olevista siinä suhteessa, että sen kiiltopinta on ¼ tuuman paksuinen ja sentähden paljon kestävämpi. "The Newellite Glass Tile" on varustettu puhtaalla kirkkaalla, läpitunkemattomalla pinnalla ja se soveltuu yhtähyvin sisäkuin
ulkopuolistenkin seinäin vuorauksiin. Arkkitehdit suosittavat tämmöisiä kaakeleja erityisesti sairashuone-rakennuksiin.

Kattotiileistä tavataan "Gelebrated reading tiles" niinhyvin koneella kuin käsinkin valmistettuja punaisina, vihreinä y. m. värisinä (kuva N:o 3). [KUVAT PUUTTUVAT] Sama tehdas valmistaa myöskin uunin piippuja ja kaikenlaisia tiilikaton koristeita. "Paragon" on uudenlaisen kattotiilen nimi, jonka vakuutetaan tekevän vuotamisen mahdottomaksi. Asfalttikatot eivät ole Englannissa erittäin paljon käytännössä, mutta täällä tavataan kuitenkin puolikymmentä jalustaa, jotka todistavat, että täkäläinen rakennusteollisuus ei tässäkään suhteessa ole jäänyt muista maista jälelle.

Uunien joukossa ansaitsee erityistä huomiota kivihiilillä lämmitettävä asuinhuoneen uuni, joka rautaristikon ja "Heat distributor"-nimisten takapuolella sijaitsevain neljän putken avulla lämmittää lämpövaihdot, eli vesiputket, jotka ovat siten rakennetut, jotta niiden avulla, tavallisissa uuneissa uunin piippuun menevällä lämmöllä, voidaan lämmittää kaksi eli kolme asuinhuoneen yläpuolella sijaitsevaa makuuhuonetta. "Venetian Bath Boiler Grate" on rautaristikko, joka voidaan yhdistää tavalliseen asuinhuoneen uuniin
ja voi se kiehuttaa tarpeeksi vettä kylpyhuonetta ja taloustarpeita varten. Kivihiilillä lämmitettäväin uunien joukossa tavataan täällä myöskin useita kaasulla ja sähköllä lämmitettäviä. "Nautilus" on hyvin vähän tilaa ottava, (kuva N:o 4) [KUVAT PUUTTUVAT] joka myöskin on varustettu uunin sisällä sijaitsevalla rautaristikolla suuremman lämmön saamista varten. "Nautilus Boiler Fire" on taasen
kattilalla varustettu hiilillä lämmitettävä kyökkiuuni.

Lontoossa löytyy kylpyhuone melkein joka talossa ja senpätähden täällä onkin näytteille tuotu lukuisasti niinhyvin kylpyhuoneen sisustuksia kokonaisuudessaan kuin myöskin eri osia niistä. Eräs tehdas on tänne rakentanut kolme kylpyhuonetta erilaatuisilla sisustuksilla. N:o 1 on hotelleja varten aijottu (kuva N:o 5). [KUVAT PUUTTUVAT] N:o 3 yksityisasuntoja varten, ja käsittää: a) valkoiseksi emaljeeratun kylpyammeen nikkelöidyillä hanoilla, b) porsliinin väriseksi emaljeeratun puikean pesulaitoksen, c) lasitetun vesiklosetin "Zetland" puleeratulla tammi-istuimella d) nikkelöidyn pyyhekehyksen ja korkkimaton. Seinät tässä huoneessa ovat "Emdeca"-nimisillä valkoisilla kaakeleilla päällystetyt.- "Tip up" kylpyammeet, (kuva N:o 6) [KUVAT PUUTTUVAT] ovat uutta keksintöä, mutta kuitenkin jo komealla kultametallilla palkitut. Semmoisen ammeen yhteydessä on veden lämmittäjä, (The Hurry, johon mahtuu 10 gallonssia vettä joka voidaan kuumentaa 20 minuutissa kaasulla, nousematta kustannus siitä enempää kuin 3/4 d. (= noin 8 p.) kerralta. Tämmöisen ammeen suuri etu on siinä, että se voidaan sijoittaa melkoista pienempiin kylpyhuoneisiin kuin tähän saakka käytännössä olleet, eikä se hintansakaan puolesta tule sanottavasti kalliimmaksi.

Täällä tavataan myöskin patentin saanut klosetin istuin, joka ei ole Lontoossa vielä paljon käytännössä, mutta joka luultavasti tulee ennen pitkää saavuttamaan enemmän alaa, syystä kun sillä on se etu, että sen nostamista varten ei siihen tarvitse käsin tarttua, vaan voidaan se toimittaa jalan polkemalla (kuva N:o 7).  [KUVAT PUUTTUVAT]

Ovien joukossa nähdään useampia noista nykyisin hotelleissa ja ravintoloissa niin paljon käytäntöön otetuista pyörivistä ovista. Uutuus, joka lienee ensi kerran näytteelle tuotu, on patentin saanut, itsestään aukeneva ja sulkeutuva ovi (kuvat 8 ja 8 a) [KUVAT PUUTTUVAT], joka epäilemättä tulee ennenpitkää yleiseksi hotelleissa ja yleisissä laitoksissa. Niin pian kuin lähestyessäsi tämmöistä ovea olet astunut sen edessä olevalle matolle, vetäytyy se itsestään, aivan kuin noitavoimalla kahden puolen auki ja kun olet sen läpi kulkenut niin sulkeutuu se taasen aivan itsestään ilman vähintäkään ääntä eli narahdusta.

Ikkunoitten joukossa löytyy puolen tusinaa erilaatuista patentin saanutta, joilla on se etu että niitä puhdistamaan ei tarvitse mennä ulkopuolelle huonetta, vaan voidaan niinhyvin sisäkuin ulkopuolinenkin puhdistaminen tehdä huoneen sisältä (kuvat 9ja 9 a)  [KUVAT PUUTTUVAT]. Tämän kautta vältetään suurissa kaupungeissa monet tapaturmat.

Laipio- ja seinäpaneleita on näytteille tuotu 14 eri jalustalla, käsittäen pääasiallisesti puusta valmistettuja; niiden ohella tavataan myöskin lasista y. m. aineista tehtyjä. "Tudorsek" on nimenä eräällä patentin saaneella tammipanelilla (kuva 10)  [KUVAT PUUTTUVAT], jota patentin omistaja valmistaa ja asettaa paikoilleen Lontoossa 1/6 d. (= Smk. 1: 80 p.) hinnasta neliöjalka. "Compoboard" on kosteuden läpitunkematoin sementistä ja vedenpitävästä paperista valmistettu seinä- ja laipiovuorausaine, jota valmistetaan kahden suuruisissa levyissä 4x18 jalkaa ja 6½x14 jalkaa. Sen paksuus on 1/8-5/8 tuumaa. "Panel Ltd" on näytteille tuonut hopea-, kupari- ja bronssipaneleja, jotka ovat erityisesti aijotut hotelleja, matkustajalaivoja, biljardihuoneita ja kahviloita varten. Patentti vedenpitävä "Ply Venesta"-paneli, on pääasiallisesti ovia varten valmistettu erittäin kuivasta puusta sementin kanssa, eikä se sentähden koskaan kutistu kuivuuden vaikutuksesta, eikä myöskään turpoa kosteudesta. "Reinforced  Brickwork" on nimenä patentin saaneella sementistä valmistetulla väliseinällä, joka tavallisesti tehdään 2 3/4" paksuksi ja joka ilman välikannattajaa voidaan asettaa aina 40 jalan välimatkoille.

Erilaatuisista permannoista tavataan näytteitä 26 eri jalustalla. "Lock woven mesh" on kalkista metalliverkon avulla valmistettu permanto (kuva 11)  [KUVAT PUUTTUVAT], jota nykyjään on käytännössä miljoonia neliö-yardeja. Sen lujuutta osoittaa se seikka, että sitä käytetään myöskin siltain valmistukseen aina 300 jalan välimatkoille. "Sideolith" on samaan tapaan teräskangista puristamalla valmistettujen juoniaisten (kuva 12)  [KUVAT PUUTTUVAT] avulla valmistettu permanto. Tämmöisiä juoniaisia on saatavana kaikkia  pituuksia 3:sta aina aina 30 jalkaan asti. Näitä permantoja suositetaan erityisesti sairaala-, koulu- ja liikehuoneustoihin. "Boloment" on 7/8" paksuinen permannon vuorausvalmiste, joka voidaan asettaa kaiken kokoisiin permantoihin ilman liitoksia. Tätä suositetaan kaikkien vilkasliikkeisten paikkain permantoihin ja sen kestäväisyyttä osoittaa se seikka, että se on käytäntöön otettu myöskin rullaluisteluradoilla. "Armadek" on tulenkestävä permannon päällysaine, joka voidaan asettaa puu-, kivi-, sementti- eli  rauta-alustalle ja joka on terveellinen kimmoisuutensa ja lämpimyytensä puolesta. Se on kevyt ja taatusti halkeilematon, jota suositellaan koulu-, kylpy- ja sairashuoneisiin.

Ilmanvaihto-venttiileistä ansaitsevat huomiota sähkövoimalla käyvät propellit kahviloita ja muita yleisön huoneita varten.  Venttiililaitoksia tavataan kaikkiaan 7 eri jalustalla, niiden joukossa myöskin kaasu- ja vesiventtiilejä.

Erilaatuisia tikapuita on näytteille tuonut puolentusinaa eri näytteliää. Niiden joukossa tavataan niinhyvin maalareita kuin muitakin rakennustyön tekiöitä varten. Koska nämä tikapuut ovat pääasiallisesti aijotut suurkaupunkien rakennuksia varten, niin ovat ne siten rakennetut, jotta ne kokoon pantuna menevät hyvin pieneen tilaan ja ovat helpot kuljettaa paikasta toiseen.

Rautaisista portti- ja aita-rakennuksista löytyy useaa eri mallia näytteillä, joista kuva N:o 13  [KUVAT PUUTTUVAT] antaa parhaan selityksen. Kuvassa N:o 14  [KUVAT PUUTTUVAT] nähdään rautainen aitarakennus joka täkäläisissä oloissa tulee maksamaan 3/4 d. (noin 4 markkaa) juokseva yardi (=3 jalkaa). Löytyy näytteitä myöskin useamman laatuisista puuaidoista kaiken korkuisista 2 aina 6 jalkaan asti. Kuva N:o 15  [KUVAT PUUTTUVAT] osoittaa "Victoria"- (cleft chestnut paling) nimistä pyöreistä puista valmistettua aitaa, jonka hinnat  vaihtelevat 7 d. (= 70p.) ylöspäin.

Patentin saaneet Käsikärryt (kuva 16)  [KUVAT PUUTTUVAT] ovat pohjalla rautakehyksellä varustetut, ja kun ne sen ohella ovat ilman minkäänlaista vaarnaa rakennetut niin lienee rakentaja oikeutettu kehumaan niitä maailman lujarakenteisimmiksi.

Puuseppä- ja höyläyskoneita tavataan 7 eri jalustalla. Niiden joukossa ansaitsee mainitsemista käytännöllinen patentilla varustettu ikkunan ja oven puitteitten höyläyskone, jolla on se etu että sitä voidaan parissa sekunnissa muuttaa erilaisia listoja eli kehyspuitteita höylääväksi, tarvitsematta teriä muuttaa, eikä edes koneen seisauttaminen ole tarpeellista. Tämmöisen koneen hinta on £60 (= 1,500) mk) - ja siitä ylöspäin ja niitä valmistavat J. Sagar & Co. Ltd, Halifax. Huomiota ansaitsevat myöskin väkipyörän valmistuskoneet.

Muutamat Lontoon puukauppiaat ovat näytteille tuoneet myöskin sahattuja ja höylättyjä lauta- ja lankkutavaroita. Täällä tavataan  mahonkia länsi-Indiasta ja Meksikosta, tammea Itävallasta, Venäjältä ja Amerikasta, sekä vaahteraa y. m. puulajeja Kanadasta.  Ei ole myöskään unhoitettu kiinnittää erityistä huomiota kotimaassa Englannissa kasvaneihin puulajeihin.

Maalariväreistä tavataan näytteitä 30 eri jalustalla, joiden joukossa vetävät erityistä huomiota puoleensa "A. W. P." y. m. nimelliset pestävät värit. "Snow-white Japan" on lumivalkoinen jaappanilainen väri, jonka sanotaan kestäväisyydellään voittavan kaikki toiset samanlaatuiset värit. "Ripolin"-väri, joka lienee Suomessakin tunnettu, on tänne rakentanut kylpy- y. m. huoneitten sisustuksia osoittaakseen kuinka edullisesti tätä väriä voidaan käyttää sisäpuolisiin maalauksiin. "Minerva" väriä edustamaan on rakennettu temppeli "the Göddes of wisdom" (viisauden jumalatar), joka on yksi tämän näyttelyn viehättävimpiä paviljonkeja (kuva 17). [KUVAT PUUTTUVAT] Sen vierellä tavataan sitäpaitsi ovia ja ikkunoita jotka ovat maalatut minervalla ja sen lisäksi kiillpotetti "Venus copal"  vernissalla. "Okin Vash" on nimenä erään laatuisella pesuaineella, jota voidaan edullisemmin kuin saippuaa käyttää maalattujen pintain pesemiseen syystä kun se ei koskaan turmele maalia.

Tuskin missään muualla pidetään juoma- y.m. vesien puhtaudesta niin suurta huolta kuin Englannissa. Niinpä löytyy täälläkin, veden kuurnittamista varten, kymmenkunta erilaatuista konemaisesti toimivaa veden levityskonetta (distributörs) (kuva 18). [KUVAT PUUTTUVAT] Sille arkkitehdille, joka piirtää parhaan luonnoksen tämän näyttelyn ilmoittamista varten (kuva N:o 1) [KUVAT PUUTTUVAT] oli luvattu 100 Guinean (= 2750 markan) palkinto. Sen johdosta olivatkin useat arkkitehdit tehneet työtä sillä seurauksella, että niitä oli kokoontunut kokonaista 196kpl., jotka ovat kaikki täällä eräällä seinällä nähtävinä ja joissa kaikissa tavataan englantilaisen talon rakentajan tunnussanat "House beautiful" (Asunto somaksi).

Lontoossa 21 p. Kesäkuuta 1909.
E. Henttu.

Ei kommentteja :