13.4.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 25. Marmori

Oulun Wiikko-Sanomia 18, 7.5.1853

Marmori on kalkkikiwen sukua, ja monennäköistä karwaltansa: walkiata, mustaa ja kirjawata. Parhaan laatuista walkiata marmoria tawataan ainoastansa itäisillä mailla, Kreikan maan saarilla ja Italiassa. Siitä owat wanhain aikain ikimainiot kuwat wuoltut, ja kuwawuolu-töihin käytetään sitä wielä nykyisinäkin aikoina. Walkiata marmoria käytetään myös hauta-kiwiksi ja koristuksiksi.

Kirjawata marmoria tawataan usiammilla Euroopan mailla. Sitä wiedään Suomestakin, Ruskialan pitäjästä likellä Sortawalan kaupunkia, paljo Wenäjän maalle ja käytetään moninaisiksi kapineiksi ja muiksi tarpeiksi.

Ei kommentteja :