13.4.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 24. Limsi (pii, liuttu).

Oulun Wiikko-Sanomia 18, 7.5.1853

Kuuluu suureen kowakiwien sukuun, joitten yhteinen tunnusmerkki on se, että säkenöitsewät terästä wasten iskettynä, ja wtteimät riipaise piitä eli limsiä. Limsijä tawataan monessa paikassa Franskan, Saksan ja Itäsaksan mailla erittäinkin kliitu- taikka kalkki-wuorien seuduilla, usein ryhmyisin pallein ja harmaan taikka kellertämän karwaisena, toisinaan myös ohuina littiöinä liuskaleina, jotka wasaralla helposti taidetaan pyssyn limseiksi särkeä.

Ei kommentteja :