9.4.08

J. K. Forsell'in Wärjäyslaitoksessa Turussa


Aura 123, 30.5.1888
J. K. Forsell'in Wärjäyslaitoksessa Turussa
wastaan otetaan puhdistettawaksi ja pestäwäksi kaikenkaltaisia miesten ja naisten waatteita, - ratkottuna että kokonaisena, - pitsejä, pöytäliinoja, pääsilkkiä y.m., y. m. Niin myös wärjätään kokonaisia että ratkottuja sadekappoja, hameita, pukuja sekä talwi- ja kesäpalttoita, jotka kaikki walmistetaan sileiksi niin että ne owat täydellisesti käytettäwiä. Willoja kehrätään, kankaita wanutetaan ja walmistetaan, sarsseja rässätään, willa-, puuwilla- ja liinalankoja wärjätään, ja tehdään kaikki työ huolellisesti ja huokeasta hinnasta,
J. K. Forsell'in Wärjäyslaitoksessa Turussa .

Ei kommentteja :