6.4.08

Konstgjord Indigo.

Helsingfors Dagblad 266, 30.9.1878

Under året 1868 gjordes en stor uppfinning inom den syntetiska kemiens område. Professorerna Graebe och Liebermann uppfunno nämligen då ett sätt att med konst främställa krapp. En uppfinning, som i vigt kan mäta sig med denna och t. o. m. torde vara ännu värdefullare, har nyligen blifvit publicerad af professor A. Baeyer, Liebig's efterträdare i München. Baeyer har i tjugu år studerat indigons sammansättning och har nu nyligen inför tyska kemiska sällskapet berättat att den sista svårigheten attåpä artificiel väg framstalla indigo blifvit öfvervunnen. Ännu är dock sättet att med konst framställa indigo både inveckladt och dyrt, men det är att hoppas att en framtid skall i detta fall så väl som händelsen var med krapp-framställningen kunna förenkla metoderna, så att en stor industri må kunna framgå af denna triumf för den teoretiska kemien.

Ei kommentteja :