14.4.08

Palwelukseen halutaan: (ilmoitus)


Maamme 27, 4.3.1890

50 M.kan palkkio!

50 markan palkkion maksaa allekirjoittanut sille henkilölle, joka taitaa toimittaa eli puoltolauseensa antaa yhdelle miehelle, waimolle eli naiselle, jolla on seuraawat ominaisuudet
1:si olla raitis ja pysyä työpaikassaan kuitenkin yhden wuoden.
2.si osata jokseenkin kunnollisesti wärjätä yksinkertaisempia wäriä willalankoihin ja kankaihin, niin ettei ne tule tärwiölle, (sini kyyppiä ei hänen tarwitse tuntea).
Senlaiselle henkilölle maksetaan jokseenkin korkea päiwäpalkka, mikä maassa on tapana.
Huom.! Käsityöläis- ja tehdas-yhdistyksen mestari- ja kisällikirjat ei pidetä missään arwossa.

Tampere. Helmik. 1890.
Th:s Peterson.

Ei kommentteja :