3.4.08

(Ilmoitus, maalari Wilh. Rännäri)


Keski-Suomi 16, 18.4.1874

Kunnioitettawan yleisön tiedoksi saan ilmoittaa että, koska olen saanut maalari- tehtailian oikeuden tässä kaupungissa, wastaan otan ja toimitan kaikkea maalarin ammattiin kuuluwaa työtä, kelwollisesti ja kohtuullista maksoa wastaan. Tilausten mukaan walmistan skylttiä ja muutakin ammattiini kuuluwaa hienompaa työtä pikaisuudella. Asuntoni on Fiskaali Borström'in talossa. Jyväskylässä Huhtiuun 17 p. 1874.
Wilh. Rännäri.
maalari-tehtailia.

Maalarin työn tekiä saapi heti työpaikan allekirjoittaneen tykönä.
Wilh. Rännäri.

Ei kommentteja :