1.4.08

Tietoja jokapäiväisessä elämässä tawattawista aineista. 67. Pläkki (kirjoitus-pläkki).


Oulun Wiikko-Sanomia 51, 24.12.1853

Tawallista mustaa pläkkia saadaan seuraawista aineista:
6 luotia pienennettyjä kaleppeleitä,
4 „ wihtrilliä,
2 „ arapian kummia,
2 korttelia wettä,
jotka laitetaan puteliin ja seoitetaan. Muutamia päiwiä lämpimässä paikassa pidettyä on pläkki walmis.

Toisella tapaa tehdään pläkkia, jos 8 luotia kaleppeleitä pannaan muutamiksi päiwiksi lämpimään paikkaan likoamaan 3: korttelissa wettä, joka sitte siilataan ja seoitetaan 2: luodilla wihtrilliä ja 2½ luodilla arapian kummia.
Jos pläkissa ei ole tarpeeksi wihtrilliä, niin se ei tule oikein mustaksi, mutta jos wihtrilliä tulee liiaksi, niin muuttuu kirjoitus aikaa woittain ruosteen karwaiseksi. Samoin on arapian kummin kanssa: jos sitä otetaan liian wähä, niin tulee plakki wetelätä ja tolpähyttelee kynästä, jos sitä taas pannaan ylen runsaasti, niin pläkki ei juokse eli lähde oikein kynästä ulos.

Berzelius neuwoo hywää pläkkia warten ottamaan
3 unssia kaleppeleitä,
1 unsin pruunia prisiljaa,
1 „ wihtrilliä,
1 „ arapian kummia,
3 korttelia wettä,
jotka sekaisin pannaan puteliin, pidetään kymmenkunta wuorokautta lämpimässä paikassa ja sillä asalla puistetaan usiamman kerran joka päiwä. 6, 7 eli 8 kryyti neilikkää sekaan pantuna estää pläkin homehtumasta.

Jos pläkkia tahdottaisiin pikemmin walmiiksi, niin taidetaan kaleppelit ja prisilja keittää wedessä, johon, sittekun se on siilatuksi tullut, wihtrilli ja arapian kummi hämmenetään. Yksi unssi tekee wähän runsaammin kuin 2 luotia, ja 3 unssia lähes 7 luotia.

Punaista, sinistä ja wiheriätä pläkkiä käytetään niin harwoin ja tarpeettomasti, että niitten walmistamisesta sentähden ei anneta'kaan neuwoja.

Ei kommentteja :