28.4.08

Lahjoitus.

Aura 228, 1.10.1889

Maalarinsälli Kaarlo Fredrik Lönn, joka tammikuulla 1888 täällä kuoli, oli jattämästänsä melkoisesta omaisuudesta, jonka wainaja oli koonnut mitä tarkinta säästäwäisyyttä noudattamalla, lahjoittanut noin 7,000 mk. lähetystoimen hywäksi, 500 mk. Raision kansakoululle sekä wähemmän summan sanotun kunnan köyhille. Mainitut rahat owat hiljakkoin testamentin walwonta ajan loputtua määrättyihin tarkoituksiinsa jätetyt. Lahjoittajan muisto kehoittakoon muitakin säästämään ja uhrauksilla edistämään yleishyödyllisiä tarkoituksia! — Lieneekö sattuma, että wainaja oli wiimeiseksi leposijakseen walinnut Raision hautausmaalla paikan aiwan prof. Bilmarkin hautapatsaan wieressä, (joka on ensimmäinen yleisillä waroilla pystytetty muistopatsas maassamme)? Yhtäläisyys ainakin on näiden niin eri aloilla ja eri aikoina eläneiden miesten wälillä siinä kohden, että kumpikin eliwät waatimatonta, ahkeralle työlle omistettua, aikalaisten unohtamaa elämää, waan töissään, lahjoituksissaan jättiwät sitä kunnioitetumman muiston jälkimaailmalle.

Ei kommentteja :