6.4.08

Nyttigt att minnas.

Land och Stad 10, 5.3.1890

På landsbygden målas byggnaderna wanligen med röd färg. Blott denna tid efter annan förnyas och dessutom litet hwitt bestås till knutar och fönsterbräden, ser huset helt prydligt ut. Nu gäller det således att känna konsten att koka och blanda ihop färgämnena, och härtill wilja wi lämna ett par recept. Förståndigt folk har påstått, att de skola wara goda.

1) Fem skålpund järnvitriol löses i 12 kannor kokande watten, hwarefter i lösningen inwispas 5 à 6 skålpund finmaladt rågmjöl. Blandningen får nu koka en kwart timme under flitig omrörning, hwarefter tillsättas 20 skålpund rödmylla. Sedan denna, äfwen under flitig omrörning. kokat en fjärdedels timme, är färgen färdig att anwändas. En tunna rödmylla wäger wanligen omkring tio lispund och täcker, behandlad på ofwanbeskrifna sätt, 12,000 kwadratfot ohyfladt och omkring 32,000 kwadratfotfot hysladt trä.

2) Ser kannor watten uppwärmes i en rymlig gryta till kokning. Därefter tillblandas först 12 lod kopparvitriol och under slitig omrörning 2 à 3 skålpund finsiktadt rågmjöl eller så mycket, att blandningen erhåller stadga af wanlig mjölwälling. Sedan inröres så mycket zinkhwitt, rödmylla och kimrök, att en färg af önskad ton erhälles. Af zinkhwitt åtgår 4 till 6 skålpund, af rödmylla blott några lod och af kimrök helt obetydligt. Färgen påstrykes med en mjuk wattenfärgspensel. En kanna af sådan färg mera waraktig, om i densamma inröres ett halft stop linolja, förut sammansmält med åtta lod gult harts.

Både oljefärg och wattenfärg bör påstrykas under solig och warm wäderlek; ty då intränger färgen i träet och blir waraktig samt till nytta. Men målar man under regnig wäderlek, så lossar färgen snart, och man åstadkommer ingen nytta.

Ei kommentteja :