8.7.07

Wäripajuja


Aamulehti 104, 30.8.1888

[sama (alunperin Uuden Suomettaren?) uutinen julkaistiin saman päivän tienoilla myös useissa muissa lehdissä mm.: Sanomia Turusta 201, 29.8.1888; Turun Lehti 102, 30.8.1888; Savo 102, 30.8.1888; Waasan Lehti 70, 1.9.1888]

"Wäripajuja" kasvaa Pielaweden ja Pyhäjärwen rajalla olewalla Petäjämäen kankaalla. Eräs matkustaja kertoo niiden olewan noin 8 jalkaa korkeina, laajoina pensaina. Puuta käytetään värjäykseen. Sillä näet woi wärjätä mustansinertäwäksi niin hywin waatetta kuin werkkoja ja muuta semmoista: kuuluupa wäri olewan paljoa pysywämpääkin kuin ennnen keksityt wäriaineet, jonka tähden sitä suurissa määrin kuletetaan ympäristöön. Olisi suotawaa, että oppineet kaswien tutkijat ottaisiwat selwille tämän puulajin seikat.
(U. S.)

Ei kommentteja :