19.7.07

Willapäällisten lammasnahkojen walmisteleminen ja wärjääminen


Wiipurin Sanomat 262, 10.11.1888

Nahat käytetään ensin alunawedessä, jossa on noin ½ kiloa alunata 5 litraa wettä kohti. Willat pestään tawallisella suowalla. Wärjäämiseen käytetään aneliinia, minkä wäristä tahansa. ½ kiloa aneliinia liuotetaan 10 litraan wettä, jonka jälkeen liuos suodatetaan ja nahka asetetaan willat alas käännettyinä uimaan wäripataan eli kyyppiin. On tarkoin katsottawa, että nahat uiwat tasasesti nesteen pinnalla ja että ne saawat olla padassa kunnes saawat halutun wärin. Sitte ne nostetaan pois, waletaan runsaasti kylmällä wedellä ja asetetaan lämpimään huoneesen kuiwamaan. Jos tahdotaan lumiwalkeita turkuksia, pestään nahat hywin, sittenkun ylempänä neuwottu työtemppu on ensin suoritettu. Elleiwät nahat täten tule kylliksi walkeiksi, ripustetaan ne pieneen huoneesen ja walkaistaan rikillä. Sitä tarkoitusta warten asetetaan keskelle huonetta pannu, jossa on palawaa rikkiä. Huoneen tulee mahdollisuutta myöten olla tiwiin, etteiwät rikkihöyryt pääse tiehensä.

(Shoe and leather reporter).

(S. Teollisuusl.)

Ei kommentteja :