19.7.07

Arsenikhaltiga och andra för lif och helsa skadliga färgämnen...


Åbo Underrättelser 278, 13.10.1878

Arsenikhaltiga och andra för lif och helsa skadliga färgämnen börhja anträffas äfwen hos oss. Tyger, tapeter, rullgardiner, m. m., kemiskt undersökta, ha till större eller mindre del utwisat den farliga beskaffenhet, hwarmed en slik grannlåt är behästad och påkalla wid handeln häraf den ytterska försigtighet. I sammanhang härmed må nämnas att kemisk undersökning af för giftig sammansättning misstänkta tapeter m. m. werkställes af hr apotekaren Sternberg härstädes.

Ei kommentteja :