7.7.07

Rautatien tarjouspyyntö


Suomalainen Wirallinen Lehti 58, 11.3.1890

Niitä henkilöitä, jotka haluawat ottaa hankkiakseen allamainittuja waltionrautateiden waralle tarwittawia tarweaineita, kehoitetaan täten wiimeistään ensi huhtikuun 10 p:nä ennen kello 12 päiwällä Rautatienhallitukseen antamaan tahi lähettämään kirjalliset, määrätyillä ja selwillä hinnan- ja laadun-ilmoituksilla warustetut ja näytteiden seuraamat tarjouksensa mainittujen tarweaineiden hankinnasta, joko maksutta jollekin Suomessa olewalle waltionrautateiden asemalle tai maksutta laiwan kylkeen Helsingissä, Sörnääsissä tai Hankoniemessä.

Maksu tarweaineista suoritetaan puhtaalla rahalla, paitsi wäreistä ja öljyistä, jotka maksetaan kolmekymmentä päiwää sen jälkeen kun tawara on wastaanotettu.

[Väreistä listassa mainitaan seuraavat:]

Hankittawaksi kesäkuun kuluessa tänä wuonna:

[...]

Wäriä, asbest 1000 kg
" lyywittiä, 1ma(?), kuiwaa 2000 "
" cinnoberia puhtaan punaista 200 "
" norsunluuta, mustaa 200 "
" keltamultaa, kuiwaa 5000 "
" Italian punaista 200 "
" Kiinanruskeata 200 "
" mönjää 300 "
" purpurapunaista 50 "
" punawäriä 75 watia
" silkkiwihreää 300 kg
" hopealehtiä 1000 "
" spaktelwäriä (filling up) 500 "
" Terra de siennaa 100 "
" Todtenkopfia 1000 "
" Umbraa 1000 "
Gummiarabikumia 25 "
Hartsia, tawallista 1500 "

[...]

Kimröökiä 500 kg

[...]

Liitua, jauhettua l:ma 20,000 kg

Ei kommentteja :