16.7.07

Kaunis punamaali puuhuoneille**


Oulun Wiikko-Sanomia 20, 16.5.1829

Kaunis ja pysywä puna saahaan puu huonetten seiniin, jos maali walmistetaan ja pyhitään seuraawalla tawalla. Wiiden werran sekaan // punamultaa pannaan yksi werta rukiisia jauhoja ja wiisitoista wertaa wettä. Jos niinmuodoin 5 naulaa punamultaa ja 1 naula rukiin jauhoja sewotetaan 15 naulaan wettä, niin piisaa se panos maalata' 40 kyynärän alaa. Tynnyriin punamultaa tarwitaan 36 naulaa jauhoja ja 90 kannua wettä, jolla sitten taitaan pyhkiä 1440 kyynärän alaa.

Walmistaisa tätä maalia merkitään, että kiehuwaan weteen ensiksi pannaan jauhot ja sewotetaan, weden kiehuisa, hywin tarkkaan. Sitten wasta pannaan tähän punamulta, joka myös tarkasti hämmennetään.

Tätä maalia ei saa' pyhkiä' seinään maasta jaloin, pitkä wartisella harjalla, mutta pitää tehä' tämä työ oikein penselillä, niinkuin Öljy- eli liima-maalia pyyhittäisä ja yläpuolelta alkain alaspäin.

Yksi mies ennättää tällä tawalla, walmistain myös itte maalinsa, pyhkiä' 150 kyynärän alan paikkoin päiwäsä.

Jos terwaa tahotaan sekaan niin taitaa olla' paras ensiksi punata' maalattawa mainitulla tawalla ja sitten erittäin päälle pyhkiä' ohuelta hywää ja selwää terwaa, wasta punamaalin kuiwattua.

**) Muualta saatu

Ei kommentteja :