3.4.20

Wäreistä.

Kodin ystävä 4, 15.2.1894

Jos me ainoastaan pieneksi ajaksi kiinnitämme silmämme punaiseen nauhaan, joka on walkoisella pohjalla, ja sitten äkkiä nykäisemme pois nauhan, ei silmä woi pitää sitä kohtaa, jonka päällä nauha oli ollut, walkoisena, waan se näyttää meistä wiheriäiseltä.

Tämä on seuraus siitä, että se kohta näkökalwosta, johon punainen walo on sattunut, on siitä heikontunut.

Wiheriä ja punainen omat kaksi niin kutsuttua kompletteeraus- eli toisiansa täydentyvää wäriä. Jos asettaa punaisen esineen wiheriäisen rinnalle, omat molemmat wärit paljoa kirkkaammat ja sel wemmät, tuin jos niitä katselisi erikseen. Sama suhde on wallitsemassa keltaisen ja punasinisen, ruskeankeltaisen ja sinisen wälillä.

Monet wiekkaat muotikauppiaat, jotka tuntewat wärioppia, käyttämät sitä hywäkseen ostajia pettääkseen. Tätä owat monet neidit ja rouwat suureksi harmikseen saaneet kokea. Jos esimerkiksi jollakulla kangaskappaleella on epäonnistunut wiheriä wäri, asettaa kekseliäs kauppias sen punaisen kankaan wiereen ja silloin näyttää wiheriän kankaan wäri niin puhtaalta ja kauniilta, että katselija heti ihastuu ja päättää ostaa sitä. Mutta kun hän sitten tulee kotiin, ja näkee wiheriän kangaskappaleen ilman punaista kompletteerauswäriä ei se enää olekkaan niin kirkas ja kaunis kuin se näytti olewan puodissa.

Mutta myös naiset saattawat pukimissaan käyttää hyödykseen wärioppia. Jos he tahtowat, että wärien tulee esiintyä kirkkaina ja selwinä on puwun erillaiset osat järjestettäwät niin, että kompletteerauswärit tulewat punaisen, sinisen, wiheriäisen j. n. e. wiereen.

Ei kommentteja :