5.4.20

Eduskunnan eilinen istunto. (Lyijyvalkoisen käytön kieltäminen)

Kansan Voima 129, 10.11.1928

Eduskunnan täysistunnossa eilen klo 2 ip. johti puhetta puhemies Virkkunen.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitettiin, että edellisessä istunnossa pöydälle pantuun ed. Furuhjelmin y. m.

välikysymykseen oli yhtynyt 24 edustajaa, joten välikysymys tulee saatettavaksi hallituksen asianomaisen jäsenen tietoon.

Kolmanteen käsittelyyn esiteltiin ehdotus laiksi
lyijyvalkoisen käytön kieltämisestä
eräissä maalaustöissä. Lakiehdotus hyväksyttiin keskustelutta sellaisena kuin se oli toisessa käsittelyssä päätetty. Asia julistettiin loppuun käsiteltyksi.

Kolmanteen käsittelyyn esiteltiin ehdotus laiksi
vesioikeusasia 4 luvun 14 pykälän muuttamisesta.
Eduskunta vahvisti keskustelutta toisessa käsittelyssä tekemänsä päätöksen lakiehdotuksen hylkäämisestä. Samoin hyväksyttiin keskustelutta laki- ja talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä ehdotus, että eduskunta kehoittaisi hallitusta, mikäli tarpeelliseksi havaitaan, antamaan eduskunnalle esityksen niiden voimassaolevan vesioikeuslain kohtain muuttamiseksi, jotka vaativat pikaista korjausta ja voidaan panna toimeen vesioikeuslain yieistä järjestelmää muuttamatta. Asia oli loppuun käsitelty.

Toiseen käsittelyyn esiteltiin ehdotus laiksi
kananmunain ja sianlihan vientitodistuksista
Ed. Kalle Myllymäki (sd.) ehdotti, että asia pantaisiin pöydälle seuraavaan istuntoon. Tätä ehdotusta kannatti ed. M. Pekkala (sd.), jonka vuoksi asia lykkäytyi seuraavaan istuntoon.

Toisessa käsiitelyssä hyväksyttiin ehdotus laiksi
tehdastiloihin kuuluvien viljelmien haltijain turvaamisesta häädöltä
viljelmiä koskevan lunastusmenettelyn kestäessä.

Suuren valiokunnan mietinnön mukaisena esiteltiin hallituksen esitys
vanhuus- ja työkyvyttömyyslaiksi.
Puhemiesneuvosto ehdotti, että esitys lähetettäisiin työväienasiainvaliokuntaan, jonka tulisi pyytää sen rahallisesta puolesta lausuntoa valtiovarainvaliokunnaita. Asiatta käydyn keskustelun päätyttyä hyväksyttiin puhemiesneuvoston ehdotus.

Oikeuskanslerin ia oikeusasiamiehen kertomukset
vuodelta 1927 lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istunto päättyi kello 4,15 ip. Seuraava ensi tiistaina kello 12.

Ei kommentteja :