6.5.19

Englannin kaupan ja teollisuuden edistäminen. [Väriaineita käsittelevä kappale]

Kauppalehti 2, 4.1.1919

Väriaineet

Vaikkakaan ne toimenpiteet, joihin Englannissa tullaan ryhtymään väriaineteollisuuden edistämiseksi, eivät vielä ole ehtineet saada lainvoimaa, lienee sekin odotettavissa ennen pitkää. Ennen maailmansodan puhkeamista oli nimittäin saksalainen kemiallinen teollisuus kuulumattoman paljon korkeammalla kannalla kuin englantilainen ja kontrolloi se miltei yksinomaan värien tuonnin Englantiin. Sodan aikana ovat kuitenkin englantilaisten ponnistukset kotimaisen väriteollisuuden luomiseksi aiheuttaneet suurta edistystä sanotussa suhteessa. Nykyisin rajoitettujen raaka-ainevarastojen ja suhteellisesti vähien teknillisten voimien johdosta oli jo ryhdytty joihinkin toimenpiteisiin. Kun tällä tavoin ei kuitenkaan voitaisi saada tätä teollisuuden alaa niin elinvoimaiseksi, että se pystyisi vastustamaan sitä voimaperäistä kilpailua, joka on odotettavissa sodan jälkeen, on Board of Trade ehdottanut, että kaikkein ensiksi kiellettäisiin värien tuonti ulkomailta Englantiin ainakin 10 vuoden ajaksi sodan jälkeen. Jos sellaisten tavarain tuonti joissakin tapauksissa osoittautuisi välttämättömäksi, voitaisiin erikoislupia siihen tarvittaessa myöntää.

Myöskin suoranaisia rahallisia tukemistoimenpiteitä tultaneen käyttämään Englannin väriteollisuuden hyväksi tarkoituksella vakuuttaa maalle runsaat värivarat ei ainoastaan maan omaa tarvetta varten, vaan myöskin vietäväksi ulkomaille. Rahallista tukea tullaan järjestämään lainojen ja valtioapujen muodossa. Yrityksillä, jotka tulevat nauttimaan sanotunlaista valtioapua tahi lainoja, ei ole oikeutta jakaa yli 8-prosenttisia osinkoja, ennenkuin valtioapu tai laina on takaisin maksettu.

Ei kommentteja :