6.9.18

Wärit lääkkeinä.

Turun Sanomat 2362 (256), 5.11.1912

(Julkaistu lyhennettynä myös mm. Iltalehti 45, 20.11.1912; Aamulehti 169, 27.7.1919)

Tunnettu asia on, että walonsäeet, joilla on erinäinen wäri, waikuttawat huomattawasti moneen potilaaseen. Tämä tieto on wiime wuosina synnyttänyt aiwan ihka uuden tieteen: kromoterapian, joka pyrkii asettamaan tämän tiedon järjestelmällisesti lääketieteen palwelukseen. Eräs ranskalainen lääkäri, tohtori Laumonier on Rewue- aikakauskirjassa omistanut näille pyrkimyksille huomiota, ja hän on osottanut, että jo sata wuotta, jopa wuosituhansia sitten ihmiset waistomaisesti owat tietäneet erinäisten wärien waikuttawan ihmisiin ja eläimiin. Monet wanhat tawat ja menot owat täten selitettäwissä.

Niinpä owat kiinalaiset ikimuistoisista ajoista noudattaneet sitä omituista tapaa, että he owat maalanneet isorokkopotilaat punaisiksi. Tonkinissa samoin kuin monin paikoin Australiassa, on kansalla tapana hieroa tuhkarokkoisen lapsen kaswot koiran werellä, kunnes kaswot tulewat aiwan punaisiksi. Rumanialainen maalaiswäestö pukee tuhkarokkoiset lapset punaisiin paitoihin, ja Espanjassa syöttää maalaiswäestö pikku tuhkarokkopotilaalle granaattiomena-marmelaadia, punaisella wärillä kun katsotaan olewan lääkitsewän waikutuksen.

Näiden taikauskon yksinkertaisten muotojen kanssa ei uudenaikaisella kromoterapialla ole mitään tekemistä, waikkapa erinäisiä sellaisia tapoja woipikin pitää nykypäiwien tieteellis-järjestelmällisten harrastusten edeltäkämijöinä.

Erinäisiä tauteja käsitellään nyttemmin walonsäteilyllä. Niinpä on osottautunut, että punaisilla walosäteillä on suotuisa waikutus erinäisiin ihotauteihin ja sinisellä walolla katsotaan olewan sen waikutuksen, että se tappaa monenlaisia baktereita. Saman woipi sanoa myöskin sinipunaisesta walosta. Wiheriällä wärillä on hermostuneisiin ihmisiin woimakas psyykillinen waikutus, se tyynnyttää ja antaa unta. Sielutieteelliset kokeilut owat myöskin osottaneet, että punainen wäri waikuttaa ärsyttäwästi ei ainoastaan eläimiin waan myöskin ihmisiin, se herättää wastenmielisen tunteen monessa hermostuneessa ihmisessä. Tunnemmehan kaikki ilmiön eläinmaailmasta; punainen wäri ei tee wastenmielistä wailutusta ainoastaan härkään, waan myöskin norsuun, koiraan ja kukkoon. Mielenkintoisia owat tässä suhteessa myöskin ne kokeilut, joita on tehty hyönteisillä ja hämähäkeillä. Niinpä wärittömän lasikellon alla hämähäkki ja ampiainen rauhallisesti kulkewat omia teitään, mutta jos asettaa nämä hyönteiset punaiseen lasikelloon. niin hyökkääwät ne heti toistensa kimppuun ja taistelewat elämästä ja kuolemasta.

Se aika ei ole enää etäällä, jolloin näillä hawainnoilla tulee olemaan suuri merkitys lääketieteelle. Nyt jo otetaan monessa hermotautisten parantolassa ja sairaskodissa warteen kromoterapian saawutukset ja wastaisuudessa kiinnitetään epäilemättä yhä suurempaa huomiota erinäisten wärien waikutukseen ihmisiin, kun käydään sairaalain sisustusta järjestämään.

Ei kommentteja :