8.9.18

Valitukset Suomenlinnan huonosta järjestyksestä.

Uuden Suomen Iltalehti 127, 7.6.1919

Asia parhaillaan tutkittavana.
Niihin lukuisiin henkilöihin, jotka ovat käyneet Suomenlinnassa, on tehnyt erittäin epämiellyttävän vaikutuksen se, että linnoituksen kauas merelle näkyvä lipputanko yhä vielä on maalattu Venäjän entisen keisarihuoneen väreillä. Helsingin päävahti ja kaupungissa olevat vahtisotilaskojut ovat jo useiden kuukausien aikana sinivalkoisilla väreillään julistaneet kansallista itsenäisyyttämme. Mutta Itämeren vahvin linnoitus, meidän uljas Suomenlinnamme, tervehtii vielä itämaisen itsevaltiaan väreillä jokaista pääkaupunkiimme meritse saapuvaa matkailijaa.

Tosin liehuu tässä väärillä väreillä maalatussa tangossa sinivalkoinen lippu, mutta häpeä sanoa sekään ei täytä säädettyjä vaatimuksia. Lippu ei nim. ole laissa vahvistettujen sääntöjen mukainen, vaan poikkeaa niistä huomattavalla tavalla.

Kuulustelussamme syitä näihin epäkohtiin olemme saaneet tietää, että linnoituksen alueella sotilashallinnollisessa suhteessa vallitsee omituinen kahtiajako. Suomenlinnan varsinainen puolustus on uskottu eversti Almqvistille, joka on tunnettu pystyväksi tykistöupseeriksi. Mutta linnaväen päällikkönä, jonka katsannon alaisina m.m. lippu- ja vartioasiat ovat, toimii kenraalimajuri L. Munck, jonka pääasialliset ansiot tietääksemme ovat niiltä ajoilta, jolloin hän toimi Mikkelin läänin kuvernöörinä. Niinkuin useissa lehdissä olleiden kirjoitusten nojalla voi päättää: antaa kenraalimajuri Munckin toiminta Suomenlinnassa aihetta samanluontoisiin muistutuksiin kuin hänen hallintonsa ennen Mikkelissä. On sentähden syytä toivoa, että korkeammat sotilasviranomaiset kiinnittäisivät asianmukaista huomiota niihin leri tahoilta tulleisiin muistutuksiin, joita kenraali Munckin linnakomenloa vastaan on tehty.

*

Iltalehden toimitus on tänään kääntynyt sotaministerien puoleen, tiedustellen onko ministeriö katsonut olevan aihetta tehtyjen muistutusten johdosta ryhtyä tutkimaan kenraali Munckin viranhoitotapaa. Meille on ilmoitettu, että tutkimus julkisuudessa esitetyistä laiminlyönneistä on parhaillaan käynnissä.

Ei kommentteja :