26.9.18

Några råd vid hemmes byggande

Österbottniska Posten 45, 9.11.1923

...ger lantbruksarkitekt Olov Stylin, vilken i rikssvenska tidningar skrivit mycket om hembygdsvård och hem byggnadsvård.

Bygg lagom och ej pä ståt! Ej för stort - men så att tillbyggnadsmöjligheter finnas utan att skada utseendet och bekvämligheten - när det blir "bättre tider".

Undvik tillkrånglade planer och takfall; vinkelhus och månghörnide villor med torn, frontoner, kupor, burskåp, glasverandor i 1, 2 eller 3 våningar med balkonger, paneler, kors och tvärs malade i pråiiga färger! Ett hus bör ha 4 hörn - ej 24! Rödfärg billigast, hållbarast och vackrast.

Gör ej för många och stora dörrar och fönster - de ta bort möbelplatser och trevnad. Lägre och bredare fönster passa bättre på en egnahemsstuga och släppa in lika mycket ljus som smala och höga hyresbarackfönster. Fönster äro till för att släppa in lagom med ljus, ej för att dekorera fasader.

Låt trädgården bii en fortsät ning av hemmet inom de fyra väggarna. Grönskan är halva arkitekturen - ett vackert hus blir vackrare och ett fult hus bättre, om grönskan får binda samman det med allas vår moder Jorden.

Inget knussel i smått och slöseri i stort. Skaffa ritning å såväl hus som trädgård i god tid fr. en med spörsmålet förtrogen arkitekt, så kan trädgården genast planeras och förr ge glädje. En oförståndig och opraktisk byggnadsplan fördyrar och förfular 100 gånger mer än vad en ritning kostar.

Al ta Er för "originella" färger. Blått, skärt och grönt äro farliga färger på hus; vitt, rött och varmt gult goda.

Kom ihåg att ett vackert eget hem kostar ej mer än ett fult. Den som bygger enkelt, bygger oftast vackrast.

Ei kommentteja :