10.9.18

Suomalainen väriteollisuus. Huomattavia saavutuksia.

Uusi Aura 248, 16.9.1916

(S.H.) Tähän asti owat suomalaiset teollisuuslaitokset käyttäneet yksinomaan ulkomaalaisia wäriwalmisteita. Wasta wiime kesäkuussa perustettiin kotimainen wäritehdasyhtiö, nim. Wäriteollisuus Osakeyhtiö Tampere, 200,000 markan pääomalla. Yhtiö osti Näsijärwen oluttehtaan rakennukset ja muodosti niistä wäritehtaan. Heinäkuun 6 p:nä onnistui ensimäinen yritys walmistaa kotimaassa wäriä ja sittemmin on päästy niin pitkälle, että tehdas nyt jo on walmistanut monia satoja kiloja wäriä, etupäässä mustaa, jota jo on ollut käytettäwänä miltei kaikissa maamme puuwillatehtaissa. Tosin walmistus wielä on werrattain wähäinen, noin 80 kiloa päiwässä, mutta kohta kun jo hankitut uudet wärikattilat on saatu paikoillensa, woidaan walmistus kohottaa kolmeen sataan, hädän tullen 500 kiloon wuorokaudessa.

Paitsi mustaa ja siitä laihoissa hauteissa saatawia kauniita harmaita wärejä, on tehdas walmistanut myöskin ruskeita puuwillawärejä, erästä lanttia kotimaisistakin raaka-aineista. Muitakin kotimaisista raaka-aineista walmistettawia wärejä on kokeilujen alaisina.

Myöskin willawärejä on tehtaassa walmistettu paria lajia kaunista keltaista, joita woidaan käyttää myöskin paperin wärjäämiseen.

Ei kommentteja :