6.1.17

Pieniä tietoja. Sinkkimyrkytyksiä.

Aikain vartija 12, 1924

Sinkkimyrkytyksiä todettiin useissa sadoissa perheissä yhtäkkiä pääkaupungissa, Washingtonissa, muutama  kuukausi sitten. Eräät kauppiaat antoiwat yhteisesti 40,000 asiakkaalleen kullekin galwaniseeratun wesiämpärin lahjaksi. Useat asiakkaista käyttiwät saamiaan ämpäreitä hedelmämehujen walmistuksessa, wieläpä maidon ja juomaweden tilapäiseen säilyttämiseen. Tästä johtuiwat sinkkimyrkytykset. Tapaus oli siksi huomattawa, että maanwiljelysdepartementti katsoi oleman syytä waroittaa yleisöä sinkkiämpärien käytöstä tällaisiin tarkoituksiin.

Ei kommentteja :