20.1.17

J. Järvelän sisustusmaalausnäyttely.

Helsingin Sanomat 261, 27.9.1925

Maalaamon johtaja J. Järvelä on tästä päivästä lokakuun 4:nteen päivään avannut Ludviginkadun 6;ssa "Sanomain salissa" erikoislaatuisen ammatillisen näyttelyn, joka herättänee laajaa ja ansaittua huomiota.

Näyttelyn tarkoituksena on tutustuttaa yleisöämme kotimaisiin J. Järvelän tehtaan valmistamiin väreihin, jotka soveltuvat sisustusmaalaukseen ja joiden käyttäminen vastaa tapetteja sekä liima- ja öljyväriäkin. Värit ovat n. s. alkolinia, joka on pesuakestävää ja voittaa siis seinä- ja kattomaalauksena seinäpaperin (tapetin) ja liimavärin. Kun tätä alkoli-väriä saattaa käyttää mitä monipuolisimmin joko yhdenmukaisiin sivelyihin tai mielikuvituksellisen vapaihin kirjavaluontoisiin ja eri tyylejä vaihtelevasti noudattaviin pintoihin sekä myöskin kivien (esim. marmorin) hahmotteluun, huomaa jo helposti, miten tällä värillä saadaan eloisampi vaikutus kuin käyttämällä huoneiden sisustuksessa liima- tai öljymaalausta.

Arkkitehdit K. Borg ja Hi1ding Ekelund ovat taidokkaasti sommitelleet näyttelysalin koko maalauksen ja koristelun. Laajalla seinäpinnalla näkee oivallisesti, kuinka virkeän ja samalla eheän vaikutuksen alkoliväri pystyy aikaansaamaan. Näyttelysaliin on muuten sijoitettu erittäin runsas näytekokoelma tällä värillä siveltyjä levyjä, jotka erilaisine esitystapoineen ja vivahduksineen puhuvat vakuuttavasti tämän kestävän ja aikamme taiteel1isiakin vaatimuksia vastaavan maalauksen puolesta.

Kaikkia näitä erilaisia värejä on olemassa valmiiksi sekoitettuina Järvelän liikkeessä, joka jo pitkät ajat on kokeillut tällä alalla. Niinpä oli tällä liikkeellä vuona 1917 samantapainen näyttely. Uudet menetelmät kilpailevat kuitenkin voittoisasi edellisten saavutusten kanssa, niin että nyt voi menestystä pitää taattuna.

Mieltäkiinnittävää on näyttelyssä katsella myöskin ovia, jotka ovat maalatut eri luokkajärjestystä silmälläpitäen. Siinä nähdään nimittäin, mitä tarkoitetaan kolmannen, toisen ja ensimmäisen luokan mukaan, vieläpä ylimääräisen hienosti suoritetulla ovimaaiaustyöllä. Käsitteet, jotka tähän nähden ovat olleet epämääräiset, selvenevät hyvin maliityötä tarkastaessa.

E. R-r

Ei kommentteja :