8.1.17

Juhlatilaisuudet ja poliisivalta.

Aamulehti 177, 4.8.1912

Ilmari Vuorisen uhkasakkomääräykset.

Turun ja Porin läänin kuvernööri Ilmari Vuorinen on lähettänyt asianomaisille alaisilleen virkamiehille yleisön tietoon saateltavaksi seuraavat uhkasakkomääräykset:

Koska maaliskuun 26 päivänä 1903 annetulla armollisella asetuksella on säädetty, että liputtamiseen kaupungeissa ja ilotulitusten järjestämiseen vaaditaan paikallisen poliisin lupa, määrään täten, kuvernööreille ja läänien hallitusten virkamiehille joulukuun 29 päivänä 1891 annetun armollisen johtosäännön 8 pykälän nojalla 100—400 markkaan nousevan uhkasakon sille, joka rikkoo sanotussa armollisessa asetuksessa liputtamisesta kaupungeissa ja ilotulituksesta annetun kiellon, eli siis joko lipputankoihin, rakennusten seiniin tahi mihin tahansa kaduille, kulkureiteille tai muille yleisille paikoille näkevään paikkaan ripustaa viiden tai useamman lipun tai lippua muistuttavan väriyhdistelmän ilman asianomaisen poliisiviranomaisen lupaa, ollen saman uhkasakon alainen myös se, joka aluksella tai veneellä nostaa muunlaatuisen kuin valko-sini-punaisen lipun, olematta lain mukaisesti oikeutettu käyttämään erityistä mallia tai väriä olevaa lippua.

Turun läänin k[a]nsliassa, heinakuun 31 päivänä 1912.

Yhtä suuren sakon uhalla on kuvernööri Vuorinen kieltänyt toimeen panemasta teatterinäytäntöjä, konsertteja, kansanhuveja tai muuntapaisia juhlanäytäntöjä pyytämättä ja saamatta siihen asianomaisen poliisiviranomaisen lupaa, ja ovat samoin uhkasakon alaiset myös nekin, jotka julkisesti lukevat lai lausuvat kirjallisuuden tuotteita, pitävät luentoja, esitelmiä tai puheita pyytämättä ja saamatta asianomaiselta poliisiviranomaiselta lupaa ellei se tapahdu helmikuun 20. päivänä 1907 annetun lain perusteella kokoonkutsutussa yleisessä kokouksessa.

Ei kommentteja :