11.8.15

Månadernas färger, blommor och stenar.

Hemma och ute 1, 15.1.1914

Som året har sin färg, finns det också i hvar månad en bestämd färg, som gör sig gällande. Denna står dessutom i en hemlighetsfull förbindelse med somliga blommor och ädla stenar, som man företrädesvis skall bära. Madame de Thébes, den berömda franska sibyllan, som noga har studerat dessa förhållanden, meddelar, att man allt efter den färg, som karakteriserar månaden, skall bära följande blommor och ädla stenar:

Januari. Färger: rödt och svart. Växt: misteln.
Sten: granaten.

Februari. Färger: svart och hvitt,hvitt och
svart. Blomma: primulan, sanningens blomma.
Sten: safiren, hoppets sten.

Mars. Färger: violett och grått. Blommor :
violer och primula. Stenar: rubiner och karbunklar.

April. Färg: hvitt. Blommor: förgätmigej
och brassica. Stenar: safirer och briljanter.

Maj. Färg: grått. Blommor: rosor och syrener.
Sten: smaragden.

Juni. Färger: från Ijusrödt till mörkrödt.
Blomma: nejlikan. Sten: agaten.

Juli. Färger: gyllengult och honungsfärg.
Blommor: liljor och prästkragar. Sten: onyx.

Augusti. Färg: blått. Blomma: heliotropen.
Sten : sardonyx, som skyddar mot olycksfall.

September. Färger: blått, violett och grått.
Blomma: edelweiss. Sten: krysopralen.

Oktober. Färg: symfoni irödt. Blomma:
krysanthemum. Sten: den farliga opalen.

November. Färg: ljusgrått. Blomma: rosen.
Sten: topasen.

December. Färger: gyllengult och svart.
Blomma: Kristi törne, som är lyckobringande.
Stenar: turkoser och malakit.

Ei kommentteja :