1.8.15

Arsenikkiwärien kauppa.

Uusimaa 5, 15.1.1915


N. s. keisariwihreässä 27 pros. myrkkyä.

Helsingin kaupungin laboratorio on wiime joulukuussakin toimittanut joukon arsenikkitutkimuksia. Useimmissa tällä kertaa tutkituissa kangas- ja wärinäytteissä tawattiin arsenikkia joko hywin wähän tai ei ollenkaan.

Sitäwastoin tawattiin n. s. keisariwihreässä arsenikkia kokonaista 27 pros. Tällaista erittäin myrkyllistä wäriä, joka sisältää arsenikkia ei ainoastaan epäpuhtautena waan warsinaisena wärin aineksena, ja jota apteekit ilman muuta eiwät saisi myydä, myyvät meillä wärikauppiaat wapaasti kelle hywänsä, millään lailla kääreeseen tahi astiaan merkitsemättä wärin myrkyllisyyttä. Kuuluksi tullut seitsemän henkilön murha Ikaalisissa oli aikaansaatu juuri tällä helposti saatawana olewalla wäriaineella.

Laboratorio ehdottaa terwendenhoitolautakunnalle antamassaan selostuksessa näitten tutkimustensa tuloksista, että lautakunta ryhtyisi toimenpiteisiin tämän myrkyn kauppaamisessa wallitsewan epäkohdan poistamiseksi.

Ei kommentteja :