13.8.15

Diverse. Anstrykningsmedel för järnplåt.

Industri-vännen 3, 6.2.1890

Euphorbium harts löses i sprit, och ined ilen erhållna lösningen ölverpenslas de järnföremål som skola skyddas. Vill man hafva bestrykningen färgad, tillsättes don färg som önska till lacket samt inblandas väl strax innan påstrykningen skall värkställas. All den stund Euphorbiumlacket afhåller alla såväl animala som vegetabiliska parasiter, lämpar det sig synnerligen väl till ölverstrykning af fartygsplåt.

Ei kommentteja :