21.8.15

Joku sana apuvärien tarkoituksesta ja oikeasta käyttämisestä.

Kirjapainotaito 3, 1916


Apuvärien tarkoituksena ei ole yksinomaan kohottaa työn silmäänpistäväisyyttä, vaikuttavaisuutta reklaamina, omata vain sointuvaisuutta pääväriin ja paperiin, vaan myöskin kaunistaa ja elävöittää työtä, kohottaa työn taiteellista arvoa. Tämä kylläkin jo yleensä käsitetään, mutta harvat sentään, se tunnustettakoon, vielä käytännössä kykenevät näitä kaikkia seikkoja täysin toteuttamaan ja yhteen sulattamaan. Näkeehän paljon hyvinkin ladottuja töitä, joissa apuvärien käyttö on pilannut koko työn. Värienvalinta voi kyllä olla onnistunut sointuvat hyvin ja kauniisti pääväriin ja paperiin, mutta niitä ei ole oikein ja tarkoituksenmukaisesti käytetty. Joko sitten apuvärejä on käytetty sopimattomissa kohdissa, tai liian monessa kohdassa, liian paljon, josta on ollut seurauksena vain kirjava sekamelska j.n.e. On kyllä töitä, sanottakoon se heti, joissa syitä e. aina ole latoankaan harteille heitettävä, sillä vaikeudet usein ovat miltei voittamattomat. Näin on laita esim. joululehtien ilmoitussivuissa, joissa monessakin ensinnäkin käytetään paria apuväriä ja ilmoituksia on joka sivulla paljon ja pieniä alaltaan sekä kaikaa on määrätty käyttää apuvärejä, ainakin toista niistä, kun ei mukamas tahdota toista ilmoittajaa loukata sillä, että painettaisi vähemmillä väreillä kuin toiset. Mutta pienissä tilapäistöissäkin paljon epäonnistutaan, vaikka latoja on saanut itse kaiken suunnitella ja määritellä alusta loppuun, vieläpä kilpailutöissäkin.

Tuli mieleemme että mahtaakohan tähän vielä osaltaan vaikuttaa myöskin tuollaiset vanhoilliset käsitteet, että kun kerran useampaa väriä käytetään, tulee niitä käyttää iin näkyvästi ja paljon, että "kannattaa painaa" kuten eräs johtaja kerran sanoi. Latoja oli nim. erottanut toisella värillä painettavaksi vain pienen alkukirjaimen työssä, katsoi sen mielestään kaikin puolin riittävän, mutta johtaja oh toista mieltä, väitti ettei sitä varten "kannata" toista väriä painaa, paitsi jos vielä enempi erotetaan toiselle värille. Näin ei kuitenkaan saa ajatella ja sen mukaan tehdä. Useasti voidaan juuri tuolla näöltään äärimmäisellä säästäväisyydellä tai oikeammin varovaisuudella päästä parhaimpiin tuloksiin, voidaan saavutta silmäänpistäväisyyttä, kauneutta ja hienoutta, vieläpä omintakeisuuttakin yksinomaan pienen alkukirjaimen, tai vaikkapa viivan tai pienen koristeen värittämisen avulla. Monet ulkomaiset työnäytteet selvästi tuon toteavat. Koristeitakin voi niissä useasti olla koko runsaasti käytettynä, mutta ne eivät ole houkutelleet latojaa rikkomaan kokonaisuutta, ottamalla niistä osia apuväreissä, jos vaikutus siitä kärsisi, eikä voittaisi. Apuvärien käytössä on oltava yhtä varovaisia kuin koristeidenkin käytössä, miltei varovaisempia.

llmoitussivuihin nähden pitää nuo varovaisuuskäsitteet samoin paikkansa. Jos nyt apuvärejä on käytetty paljon ja jokaisessa,näkyvät kaikki ilmoitukset yhtä hyvin, tai oikeammin yhtä huonosti, sillä kokonaisvaikutus on kirjava ja sekava, kun taas jos niitä on osattu varovasti ja ymmärtämyksellä käyttää, vaikutus on päinvastainen, vaikkapa ei kaikissa olisikaan apuvärejä käytetty tai yhtä voimakkaasti. Keinojahan on monia, kun vain kyetään niitä käyttämään. Toisissa voivat vaikuttaa kirjaimet, toisissa koristeet, toisissa värit, toisissa erikoinen ryhmitys j.n.e. vaikutuksen ja kauneuden saantiin nähden.

Kun on useampia värejä käytettävissä, tulee latojan ottaa nämä seikat jotyötä suunnitellessaan huomioonsa. Tulee olla selvillä, mitä värejä on määrätty käyttää tai mitä itse ajattelee käyttää, ja kuinka voimakkaita valita j.n.e. Silloin voi kirjaimet ja koristeet onnistuneimmin, voimakkaampia tai heikompia piirteilleen, ryhmitellä tekstiä niin, että apuvärit vaikuttavat edukseen y.m.s.

Ajatellaan ehkä myöskin, että kun apuvärejä käytetään etenkin reklaamitöihin, ne pitää olla loistavia. Näin kyllä saavutetaan silmäänpistäväisyyttä, mutta ei aina kauneutta ja hienoutta, joita reklaamiinkin tulisi sisältyä. Reklaamivaikutus voidaan saa- vuttaa hienon hillityilläkin väreillä ja yhtä voimakkaasti kuin huutavillakin väreillä, riippuen monista seikoista, ladelmasta, paperinväristä y.m.

- Atte Syvänne

Ei kommentteja :