14.8.15

Diverse. Bronsering af trä.

Industri-vännen 3, 6.2.1890

Innan trät ötVer strykes med bronsfärgen, indränkes det två gånger medstarkt pergamentlim, hvilket liltrerats hett. Sedan limmet torkat, värmes trät upp och öfverstrykes två gånger med röd ockra (rödmylla) tillsatt med något litet gulockra. Sedan dessa öfyerstrykningar hunnit torka, afrifvas de med mjuk halm, hvarefter bronseringen raskt strykes på det sålunda preparerade trät. Vad som är vigtigt är, att allt arbetet måste företagas vid god värme.

Ei kommentteja :