22.7.09

Ulkomaalta. (Kangassanomalehti)

Tähti 19, 13.5.1864

Parisissa on herrat Willemessant ja Lecond antaneet wiimes huhtikuun 22 päiwänä ensimäisen numeron uutta sanomalehteä, joka ei ole painettu paperille niinkuin muut sanomat. Se on nimittäin painettu puumuli-waatteelle ja sellaisella painemustalla että koko paine saadaan pesemällä helposti pois, että, niin pian kuin tällainen sanomalehti on luettu, sen woi panna waatteeksi. Ne luetut sanomalehdet eiwät sillä tawoin mene hukkaan: ne saattaa umpeluttaa paidoiksi. Mikä armoton wiisas neuwo! Lukia woipi tästä arwata sanoma-kirjallisuuden tulewaisuuden. (S:tar.)

Ei kommentteja :