5.7.09

Polisi- ja oikeuden-asioita

Porin Kaupungin Sanomia 5, 1.2.1862

Tammikuun 25 päiwänä ilmoitti talonpoika Kaarle Juusela, Hiliwon kylästä Kokemäen pitäjää, että hän päiwää ennen, kello 7 ehtoolla, oli warkauden kautta kadottanut reestänsä wärjäri Stenbergin talon pihalla 1 säkin, jonka pohja ulkoa oli kädenlewyydeltä terwattu, ja jossa oli puolen tynnyriä rukiita, sekä yhden harmaa-sarkasen päälystakin sini-ruutullisella pummuli-kankaisella sisusteella. Samana päiwänä ilmoitti wärjäri Stenberg, että torpanmies Siera, Kauwatsan kappelista Huittisten pitäjää, niinikään oli reestänsä, kadulla, kauppias Widbomin puodin kohdalla, kadottanut matkawakkansa, jossa oli 5 leipää ja muita ruoka-aineita sekä yksi wyhti walkoista neuletta. Merimies Isak Malakias Rosenberg, tästä kaupungista on, luultuna syynalaiseksi näihin kahteen warkauteen, pantu oikeudelta tutkittaa ja tuomittaa. — Wärjäri G. A. Stenberg ilmoitti myös että hän jonakuna päiwänä mennä wuonna oli puodistansa kadottanut 21 kyynärää kerittyä sinistä sarkaa, johon warkauteen syypääksi luultuna hänen oppipoikansa Alexander Johanpoika ja Swen Adaminpoika owat pantu Kämneri-oikeudelta tuomittaa. — Kämneri-oikeus on sakoittannt 1 miehen ensikerran juopuneesta ja 1 toisen kerran juopuneesta sekä yökuluusta.

Ei kommentteja :