18.7.09

(Alahowin wärjäystehtaan mainos)

Laatokka 49, 4.12.1883

Kunnioitettawalle yleisölle saan ilmoittaa, että Alahowin wärjäystehtaaseen Parikkalassa wastaan-otetaan kaikenlaista wärjäys-työtä, niinkuin: sarkoja, puoliwillakankaita, willa- ja pumpulilankoja, willoja ja silkkiä y. m. wärjättäwäksi. Sarkoja ylileikataan weraksi, rässätään ja tampataan. Kaikki työt tehdään helppoon hintaan ja joutuisasti.

Asiamiehiä on allekirjoittaneeella seuraawissa paikoin, ottaen nämä asiamiehet töitä wastaan samoilla ehdoilla kuin allekirjoittanut:
Sortawalassa: herra J. Hänninen,
Jaakkimassa: " M. Helenius,
Kurkihoella: " H. J. Matikanen,
Hiitolassa: " A. Grigorkoffi, " A. Reponen
Rustolahdella: " J. W. Helén,
Rautjärwellä, Miettilässä ja Kirkolla: " P. Mielonen
Ilmeellä: " P. Sikanen,
Jääskessä: rouwa J. Hannikainen
Parikkalassa Toukokuussa 1883.
Sanfrid Hasselqwist.

Ei kommentteja :