22.7.09

Erityisiä ilmoituksia. Punamultaa...

Suomen Julkisia Sanomia 34, 30.4.1857

Punamultaa
walmistetaan Walkealan howissa Walkealan pitäjässä Wiipurin lääniä. Tämä multa on kaunista ja sopiwata niin puuhuoneitten wesimaalaamiseksi, kuin myös öljymaalaukseksi puuhun ja metalliin, jota monta rakennusta paikalla ja myös julkiset ja yksityiset rakennukset niin maaseuduilla kuin kaupungeissakin osottawat, ja on ymmärtäwäisiltä todistettu ruotsin punamultaa mukaisemmaksi puuta märkänemisestä säilyttämään. Tätä tawarata myydään paikalla 7 ja 10 leiwiskää painawissa tynnyreissä. Näytteeksi sitä löytyy Kotimaisen Teollisuuden varastossa (Depôt för Inhemska Industrialster) Helsingissä, Tammisaarella konsuli Hultmanin, Porkoossa konsuli Orrmanin, Lowiisassa konsuli Sucksdorffin, Haminassa kauppiaan Ahlqvistin, Wiipurissa kauppiaan Alfthanin, Lappeenrannalla kauppaneuwoksen Savanderin, Mikkelissä kauppiaan Kiurun, Sawonlinnassa kauppiaan Hypeläisen, Kuopiossa kauppiaan Pauloffin, Heinolassa kauppiaan Wahlmanin, Hämeenlinnassa kauppiaan Lönnholtzin, Tampereella kauppiaan Hildenin ja Jywäskylässä kauppiaan Forsblomin tykönä. Paikalta kuletetaan sitä huokealla maksulla haluawille.

Ei kommentteja :