27.4.22

Tuontiteollisuutemme v. 1922. [Väriä koskeva osa tekstistä]

Kauppalehti 149B, 2.7.1923

...

Eräät muut teollisuudet

...

Vähemmän vilkas rakennustoiminta ja viennin supistuminen ovat suuresti vaikeuttaneet tapettiteollisuuden tuotantoa, joka, kuten tunnettua, varsin merkittävältä osalta perustuu vientiin etusijalla Venäjän markkinoille. Vaikka tapettiteollisuuden tuotteissa päätekijänä onkin omassa maassa valmistettava paperi, merkitsevät tuotannossa tarvittavat apuaineet ja niistä eritoten värit silti varsin huomattavan osan. Se tosiasia, että Saksan kiVihiilitervaväreillään tulee maksaa osan sotakorvaustaan ja tämän tähden on korottanut värien hintaa morainkymmenkertaisesti ennen sotaa vallinneisiin oloihin nähden, aikaansaa, että värien käyttö eli siis kustannukset väreihin nähden tulevat Suomessa monta kertaa kalliimmiksi kuin itse Saksassa, jossa tehtailijat sitäpaitsi voivat pitää pienempiä varastoja hallussaan ja rahtikustannuksetkin tulevat halvemmiksi. Edelläsanotusta käy ymmärrettäväksi, miksi tuotantokustannukset omassa maassamme tapeltiteollisuusalalla ovat kilpailijoihin nähden varsin epäedulliset ja Suomen markan noustessa voivat käydä varsin ylivoimaisiksi. Tapettituotteiden tuonti, joka v. 1921 oli vain n. 4,000 kg., onkin viime vuoden aikana lisääntynyt 7,821 kiloksi, samalla kuin vienti, joka v. 1921 teki 94,221 kiloa, väheni 51,903 kiloksi. Tuonnista tuli suurin osa Saksan osalle, vienti kohdistui pääasiassa Venäjälle.

...

Ei kommentteja :