2.2.19

Vaatimattomien huoneistojen viimeistelytyöt

Kotiliesi 5, 1926

"Kotiliedelle" kirjoittanut arkkitehti Akseli Toivonen.

Maalaukset, seinien verhoamiset y. m. työt, joita yhteisesti voidaan nimittää huoneistojen viimeistelytöiksi, ovat työnsuorituksia, jotka enemmän kuin muut huoneistossa suoritetut työt antavat sille leiman ja määräävät siisteyden ja viihtyisyyden.

Kun suuri yleisö, ennen kaikkea omankodin rakentajat ja osakehuoneistojen omistajat, niin perheen isännät kuin emännät, joutuvat tekemään päätöksiä näiden töiden tarkoituksenmukaisesta suorittamisesta ja arvostelemaan niiden laatua, esitetään seuraavassa muutamia näkökohtia, jotka voivat olla tässä suhteessa osviittana.


Permannot.

Kun permantotäyte ja permantoihin käytetty puutavara eivät koskaan ole ehdottomasti kuivia, ei uusia permantoja saa peittää tiiviillä peiteaineella ennenkuin parin vuoden perästä valmistuttua. Permantojen kuivumisen edistämiseksi on varottava panemasta täytettä aivan korokkeiden ylärajaan eli siis permantolautojen alapintaan saakka ja permantolaudat on lyötävä niin, että seinien viereen jää n. 15 mm:n levyinen rako ja jalkalistoihin on porattava reikiä. — Edellämainittujen varokeinojen laiminlyöminen on sangen monessa tapauksessa aiheuttanut permantojen täydellisen mätänemisen.

Vaikkapa permannot, kuten hyvä tapa vaatii, parin vuoden kuluttua valmistumisesta aukaistaan täytteen tarkistamista ja permantolautojen tiivistämistämistä varten, olisi permantolautoina syytä käyttää mahdollisimman kapeata tavaraa, mieluimmin 3", korkeintaan 4" leveätä. Uusien permantojen kiusallinen ilmiö, rakojen aukeaminen, muodostuu silloin luonnollisesti mahdollisimman pieneksi. Tässäkin tapauksessa kuitenkin edellyttäen, että permantotavara on ollut hyvin uunikuiyattua. Permantolautoina on kuusitavara kauniimpaa, mutta petäjäinen on vähemmän kuluvaa ja sälöilevää.

Uusien permantojen viimeistelynä on parasta käyttää kolminkertaista sivelyä, öljyämistä, laseerausta ja lakkausta. Jonkun sivelyn poisjättäminen vähentää kestävyyttä suhteellisesti paljon enemmän kuin se helpottaa hintaa. — Kolminkertainen käsittely maksaa n. 12 mk m2.

Kun keittiöiden permantojen kuluminen tavallisesti tuottaa suurimman huolen, on uusissa huoneistoissa syytä käyttää hellan ja pesupöydän edustalla irtonaisia korkkimattoliuskoja, jotka yöksi pannaan käärölle permantojen mätänemisen välttämiseksi. Tämmöisiksi liuskoiksi voi kaupoista ostaa jätepaloja.

Lopullisena permantojen viimeistelynä on korkkimatolla peittäminen edullisinta ja parhainta on käyttää läpivärjättyä n:o 2 mattoa. Mainittu matto alushuopineen ja kiinnipanoineen tulee Heläingin hintojen mukaan maksamaan n. 78 mk m2. Tämän korkkimaton ikä tavallisessa perhekäytössä voidaan laskea keskimäärin ainakin 20 vuodeksi, joten permannon ylläpito sitä käytettäessä maksaa vajaan 4 mk vuotta ja m2 kohti. — Korkkimaton asettaminen on varminta antaa näitä mattoja myyvien liikkeiden suoritettavaksi takuulla, sillä mattojen joukossa on laatuja, jotka pyrkivät kouruilemaan ja kutistumaan ja siitä syystä vaativat erikoista käsittelyä.

Nykyään reklamoidaan moniaita korkkimattojen vastikkeita, mutta kokemus niistä ei ole ollut täysin tyydyttävä. Pahimpana vikana niillä lienee huomattava tulenarkuus.

Tyydyttävän hyvä permantomaalaus, jonka suorituksessa permanto ensin kaavitaan ja silitetään, pohjataan ohuella öljymaalilla, 2 kertaa spaklataan, 2 kertaa maalataan sakealla öljymaalilla ja lopuksi lakataan, maksaa Helsingin hintojen mukaan n. 30 mk m2. Tämmöinenkin maalaus kuluu kuitenkin semmoisilla paikoilla, joissa enemmän liikutaan, parissa kolmessa vuodessa melko rumaksi, joten sen ikää tuskin voidaan arvioida kunnossapitokustannukset on siis arvioitava ainakin 6 markaksi vuotta ja m2:ä kohti.

Yksinkertaisin vanhempien permantojen viimeistelytapa, pohjaus, kerta öljymaalilla sively ja lakkaus, maksaa n. 12 mk m2, mutta se kestää siistinä tuskin vuotta kauemmin, joten se on suhteellisesti kaikkein kallein, puhumattakaan siitä, että semmoista käytettäessä huoneet myötäänsä ovat korjauksen alaisina.

Kun permantoviimeistelyssä käytetään lakkausta, on ehdottomasti käytettävä parhainta kaupassa olevaa permantolakkaa. Huonon lakan käyttäminen tuottaa pelkkää harmia.

Mitä viimeistelytapaa permannoissa lienee käytettykin, on aina syytä hoitaa permantoja vakauksella, sillä se jos mikään suojelee permantoja kulumiselta. On vain muistettava, että permannot on ennen vahausta puhdistettava.

Permantojen puhdistamiseen ei saa käyttää lipeäpitoisia aineita, sillä ne syövyttävät maalia, lakkaa ja korkkimattoa.

Permantojen huolellinen viimeistely on nykyään paljon tähdellisempää kuin ennen, koska nykyinen puuaine ei ole vanhan ajan honkaa, vaan erittäin pehmeätä n. s. hyötypuuta.


Katot.

Erilaiset kattojen viimeistelytavat tulevat kysymykseen etupäässä puutaloissa. Hirsirakennuksissa, joissa seinät laskehtivat ja siitä johtuen rakennuksen muutkin osat liikkuvat n. ajan valmistumisen jälkeen, on sopivinta vuoden katot kapeista paneelilaudoista sekä tehdä sivellä ne liimavedellä ja maaliöljyllä, millä menettelyllä ne saadaan verraten kauniiksi, erittäinkin jos laudat huolellisesti valitaan. — Valkeaksi maalaaminen 2 kertaa tapahtuvalla sivelyllä voi myöskin tulla kysymykseen, mutta se on kalliimpaa kuin edellinen menettely.

Kun rakennuksen liikkuminen on loppunut ja katot halutaan saada kauniimmiksi, on edullinen tapa pingoittaa asuinhuoneiden kattoihin kangas. johon liisteröidään valkoinen makulatuuri saumo jen ja karheuden tasoittamiseksi. Täten tehty katto maalataan valkeaksi liimavärillä.

Asuinhuoneiden kattoihin voidaan myöskin pingoittaa valkoinen konepaperi, mikä tulee jon- kun verran halvemmaksi kuin kangaspingoitus, mutta konepaperilla on epäkohtana, että se vähimmästäkin rakennuksen liikkumisesta ryppyyntyy ja myöhemmin uudelleen valkaistaessa painuu pussille. Kangas sen sijaan hyvin pingoitettuna venyy rakennuksen liikkumisen mukaan ja säilyttää kireytensä uudestaankin maalattuna.

Keittiöiden katoissa on syytä jättää paneelilaudat verhoamatta, mutta on ne kuivuttuaan kitattava, ylikantaan spaklattava ja kahteen kertaan maalattava, jos mieli saada katosta siisti ja helposti puhdistettava.

Jos on kysymyksessä useampihuoneinen huoneisto, tulisi jonkun, esim. arki- tai ruokahuoneen katto käsitellä jollakin muulla tavalla kuin tekemällä yksitasaisen valkeaksi. Eräs jokseenkin halpa, mutta silti sangen hauskan vaikutuksen antava tapa on pingoittaa kattoon paperikangas ja asettaa siihen laudoista palkit. Paperikangasta ei tarvitse sivellä lainkaan, palkit voidaan maalata sopivaan, mieluimmin tummahkoon väriin, kuitenkin ehdottoman siististi.

Tilanahtauden vuoksi on meidän pakko jättää seinien, ovien ja ikkunoiden viimeistelyohjeet seuraavaan kertaan.

Ei kommentteja :