9.2.19

För hemmet. Att skydda tygels färg vid bykning.

Industri-vännen 1, 16.1.1890

Om ättika sättes direkte till bykvattnet, skyddar det blekröda och gröna färger för urlakning, och om ättiksprit tillsättes sköljvattnet, återställas högröda färger, om dessa blekts, till deras ursprungliga klarhet. Sodalösning (sedan bör vara renad) bibehåller purpurröda och gråblå färger, och pottaskelösning bibehåller och förbättrar svarta färger på ylle. Om tygets färger skadats och förändrats genom såser, så återfå de sin forna glans genom behandling med ammoniakvatten (1 del kaustik ammoniak på 10 delar vatten). Om färgerna förändrats genom inverkan af alkalier (pottaska, soda, kaustikt kali eller natron, ammoniak etc), så återfå de sin förra färg genom behandling med ättika.

Ei kommentteja :