11.2.19

Hiusvärien kemiaa.

Kähertäjä 10, 1928

Niiden vaikutus hiuksille ja iholle.

Institute of Trichologists'in varapuhemies, mr. Cyril Chaventré esitelmöi The Lady Hairdressers Academy'n (Naiskähertäjäin Akatemia) jäsenille Lontoossa, Shaftesburg'n Hotellissa Great St. Andrerv Street, maanantaina 2. 7. 1928.

Lyhyessä johdannossaan mr. Chaventré selosti hiusvärjäyksen muinaista alkuperää ja viittasi hiusvärivalmisteitten suureen lukumäärään nykyajan markkinoilla. Hän mainitsi, että ainoa tapa tutkia niitten kemiaa, oli jakaa ne ryhmiin. Näin:
1) Hiusrestorers'it,
2) One-application progressivevärit,
3) Instantaneousvärit — a) temporaryvärit, b) permanettivärit.

Hiusrestorers'it (ennalleen asettajat, uudistajat), mainitsi esitelmöitsijä, eivät ole mitään enempää kuin miedonnettuja ja kemiallisesti samankaltaisesti värjääviä värejä. Hän viittasi myös etuun, joka ei aiheuta äkkinäistä muutosta ulkomuodossa.

Kasveista valmistetut restorers'it ovat alttiita kadottamaan värjäämisominaisuutensa ellei niitä heti käytetä. Ne ovat yleisesti valmistetut lyijysuoloista, tavallisesti lead acetate'sta. Niiden kemiallinen vaikutus riippuu lead acetate'n muuttamisesta lead sulphide'ksi hiukan sulphur'i pitoisissa hiuksissa. Myös tavallisesti on sulphur'ia käsitelty näissä recepteissä.

Mr. Chaventré antoi yleisen restorers receptin, sisältäen: lead acetate, sulphur, glycerine, alcohol ja vettä. Hän puhui myös bismuth'sta hiusrestorers'ina.

Menettelytapaa one-application progressive (kerta-asettamisella edistyvä värjäys) valmisteilla, mr. Chaventré viittasi kasvis- ja pyrogallic acid väreihin. Pääasialliset kasvisvärit ovat Henna, Indico, Catechu, Canomile j.n.e. Hän mainitsi, että on mahdollista valmistaa mitä väriä tahansa käsittelemällä kasvisaineita yksin, kun ne valmistetaan tahnamuodossa, vaan ei juoksevana extractina, jolloin ne seisoessaan ovat alttiita värivoimansa kadottamiselle. Hän selitti application talmavärien aiheuttavan värinsä happeutumalla ilman vaikutuksesta.

Instantaneous (silmänräpäykselliset) värit jakoi hän seuraavasti:

1) Temporary (tilapäis) värit: Pomaadat, kulmakarvojen tummentajat, puuderivärit j.n.e. Kaikki kokonaan mekaanisesti samanlaisesti suoritetut valmisteet käytetään huuliväreinä tai kasvopuuderina. Ei kemiallisia valmisteita.

2) Permanenttivärit: a) Mineraalipitoiset värit, b) Synteettiset värit.
Mineraalipitoiset värit ovat valmistetut lyijy-, hopea-, kupari-, rauta-, mercury-, cadmium-, manganese- y.m. suoloista.

Kemiallisesti väri on riippuvainen joko
a) liukenemattomalla tumman metalli sulphide muodostuksesta tai
b) hienosti eritellyn metalliväriaineen saostuksesta hiusaineessa tai
c) molempien vaikutuksesta.

Hän selitti yksityiskohtaisen perusteellisesti kolmen väriliuoksen vaikutuksen taulukkojen avulla.

Synteettiset värit sisältävät: para phenylene diamine, tolnenediamine, amidol ja muita aminophenol'ja. Parhaimmat tulokset tulee para phenylene diamine'sta. Hän selosti värin valmistuksen oxidisation menettelyllä. Tavallisesti, hän jatkoi, nämä värit valmistetaan kahdessa liuoksessa, ensimäinen sisältää hydrogen peroxide'a ja toinen synteettistä tuotetta, hiukan alkaalista.


Värien läpäiseväisyys ja vaikutus.

Mr. Chaventré selosti ensiksi diagrammien avulla hiusten ja päänahan rakennetta ja fysiologiaa. Käsitellessään värien läpäiseväisyyskysymystä, hän näytti, että on ikävä seikka se, kun värit tunkeutuvat liian kauas hiusrakenteeseen ja -aineeseen. Siten tulee hius karkeaksi ja hauraaksi sekä kadottaa taipuvaisuutensa. Tehtiin huomioita muutamien seikkojen suhteen, jotka käytännön välttämättömyydestä rikkovat hiusten orvaskeden vastustuskyvyn. Tavallisesti kun muutamia alkaaleja tai caustic'ea käytetään, jos niitä liian suuressa suhteessa on käsilläolevassa valmisteessa, pian syövyttyvät hajalle hiukset. Mr. Chaventré, esitelmöiden värien myrkyllisistä vaikutuksista, teki voimakkaan selvän eron paikallisen ihon tulehduksen ja todellisen myrkytyksen, jolloin myrkky tunkeutuu vereen, välillä.

Esitelmöitsijä mainitsi, että on henkilöitä, joilla on niin herkkä ja arka iho, että aivan kylmä vesi tai tuoksu kukista, saattaa aiheuttaa heillä tulehduksen, niin ei väriaineelta voida vaatia ettei se sellaisillekaan ihoille aiheuttaisi tulehdusta. Jos henkilö on altis tulehdukselle, niin yksinkertainen shamponeeraus saattaa helposti synnyttää eczema'n. Tämä ei ole myrkytystä ja sen tulee olla tunnettua. Suojana myrkytystä vastaan on orvaskesi. Täytyy väriaineiden ensiksi murtaa orvaskeden vastustus, joka on aivan läpäisemätön useimpia ilkeitä myrkkyliuoksia vastaan. Kuitenkin, milloin alkaali- tai causticpitoisia aineita käytetään värien kokoomuksessa, orvaskeden vastustus on laskeva ja myrkyllä on mahdollisuus päästä vereen ja aiheuttamaan muutamissa tapauksissa sangen hirveitä tuloksia. Sittenkin, kysymys hiusvärien myrkyllisistä vaikutuksista, on kysymysala, josta on paljon huijausta ja peloittelua kirjoitettu että puhuttu. Minä näin erään artikkelin, lisäsi mr. Chaventré, muutama viikko sitten, joka oli eräässä naistemme johtavassa aikakauslehdessä, jossa oli aiheena hiusvärit. Sen oli kirjoittanut eräs M. D., mutta se muistutti pikemminkin hysteerisen naisen purkaukselta kuin harkitsevan ihmisen ajatuksilta. Kirjoittaja ravitsi sitä ajatusta, ettei kenenkään tulisi värjätä hiuksiaan, koska vaarattomat värit ovat hyödyttömät ja ne, jotka antavat hyvän värin, ovat vähän enemmän kuin "säilykkeeksi laadittuja myrkkyjä". Sellaisten kirjoitusten vaikutuksen hermostuneilla ihmisillä voi hyvin kuvitella ja sellainen epäoikeutettu hyökkäys, eräällä kähertäjäammatin merkityksellisimmällä haaralla, voi ainoastaan olla menestyksellisesti vastattu levittämällä värien tieteellistä tuntemusta kähertäjien omassa keskuudessa. Mielipiteeni mukaan voisi olla jo suuri etu, jos meillä jokaisessa liikkeessä, missä hiusvärjäystä harjoitetaan, olisi täydellisesti pätevä henkilö antamassa arvostelunsa hiusvärien värjäykseen sopivaisuudesta kussakin yksilöllisessä tapauksessa. Tämän henkilön tulisi tietysti olla täysin tunteva ja perehtynyt hiusten ja pään fysiologiaan ja anatomiaan ja tulisi olla kyvykäs heti saamaan selville jokaisen hiusten ja päänahan epänormaalisuudet sekä kuinka niitä voidaan vastustaa ja ehkäistä. Näillä edellytyksillä hiusvärjäys tulee turvallisen varmaksi jokaiselle. Teidän tulee muistaa, että yleisö ja mikä on vielä tärkeämpää, laki, odottaa ja toivoo jokaisen kähertäjän täysin tuntevan hiusvärien viimeisimmänkin hiukkasen kokoomuksen, minkä hän käyttää asiakkaansa hiuksiin. Liian monet kähertäjät ovat tyytyväisiä luottaessaan siihen, mitä on kirjoitettu pullon nimilapulle, ainoastaan tulehdustapauksissa huomaten, että nimilappu onkin liian vähäinen turva hänelle. Jokaisen kähertäjän velvollisuus on, niin miesten kuin naisten, koettaa uhrata aikaansa elämästään hiusvärien tutkimuksiin, täyttääkseen täysimittaisesti yleisön oikeutetut odotukset niitten suhteen. Opetus- ja kasvatushelppoudet ja hyödyt tarjoutuvat The Institute of Trichologisto'n kautta. Ne ovat liian hyvin tunnettuja minun tarvitsematta niitä tässä toistaa. Mutta en voi olla voimakkaasti ja läheisesti teitä kaikkia kehoittamatta ottamaan oppikursseja sanotussa Instituutissa, niin että Te voisitte tieteellisellä tuntemuksella ja kokemuksella olla kykeneviä suojelemaan Teihin turvautuvia asiakkaitanne ja myöskin itseänne huolista ja kalleista tilanteista, jotka johtuvat vaarallisten valmisteitten käsittelystä.

Näyte esimerkeillä todellisesta ihmispäästä, lehmän ja lampaan karvaisesta ja villaisesta nahasta, osittain leikattuna, läpeensä järjestyksessä, esitettiin valaisevasti päänahan rakennetta ja orvaskeden paksuutta j.n.e. Näitä esimerkkejä kohtaan oli mielenkiinto suuri. Samoin oli järjestetty nähtäväksi kartongeille hiuskekoja — hiukset olivat otetut eri kansallisuuksiin kuuluvista ihmispäistä, sekä oli myös erilaisten eläinten karvoja. Nämä valaisivat erilaisia rakenteita ja kokoomuksia hiuksissa. — Esitelmöitsijä käytti kuvia ja karttoja tehostaen ja korostaen esitystään. — Esitelmöitsijälle tehtiin lukuisia kysymyksiä, joihin hän auliisti vastasi. — Akatemian presidentti esitti mr. Chaventré'lle kiitokset omasta ja akatemian jäsenten puolesta. Mr. Chaventré kiitti presidenttiä hänen ystävällisistä sanoistaan ja kuulijakuntaa siitä sydämellisestä tavasta, jolla he vastasivat hänen esitykseensä. Hän sanoi odottavansa suurella mielihyvällä seuraavaa vierailuaan akatemiassa. Mr. E. E. Jennings, The Institute of Trichologists'n sihteeri, puhui sitten tapansa mukaan voimakkaasti ja vauhdikkaasti, osoittaen selvästi sen välttämättömyyden pakon, jolla jokaisen kähertäjän tulee nostaa itsensä ylös tavallisen mekaanisen työntekijän tasolta. Instituutti tarjoaa oivallisen tilaisuuden jokaiselle varaamaan itsensä paremmilla tiedoilla, joita sitten voivat jakaa asiakkailleen ammattipalveluksessa. Hän toivoi kaikkien osallistuvan Instituutin kursseihin seuraavana lukukautena, joka alkaa lokakuussa 1928.

Ei kommentteja :