3.2.19

Sinisiä perunoita

Haminan Sanomat 109, 2.10.1915

Sinisiä perunoita kaswaa erään talon pellolla Siwatissa. Osa tawallisesta walkeasta perunasta ei ole tyytynyt entiseen wäriinsä, waan on ruwenut muuttumaan wähitellen siniseksi. Noin neljä wuotta takaperin huomattiin ensimäiset siniset pilkut perunoissa, sitten ne yhä suureiwat ja nyt on saatu jo useita hehtolitroja aiwan sinisiä perunoita. Mikä moisen muutoksen on aiheuttanut ei ole tunnettua, sillä peltoon ei ole kylwetty sinisiä perunoita. Maku niissä ei ole warsin hywä, joten talonwäki ei ole muutoksesta niintään hywillään.

Ei kommentteja :