4.7.15

Myrkyllisten aineiden kauppa.

Suomen osuustoimintalehti 10, 1912

(K. A. 14/2 1888).

Asetus jakaa myrkylliset aineet kahteen luokkaan, vaarallisiin ja vähemmän vaarallisiin. Edelliseen luokkaan kuuluvia myrkyllisiä aineita saa myydä ainoastaan apteekeissa ja rohdoskaupoissa. Vähemmän myrkyllisten aineiden myymiseen voi sitävastoin saada luvan jokainen, joka ilmoituksen jälkeen harjoittaa kauppaa avoimessa puodissa. Tällaista lupaa on haettava läänin kuvernööriltä, joka kunnallislautakuntaa ja poliisiviranomaisia kuultuaan päättää, onko pyydetty lupa annettava vaiko ei. Vähemmän myrkyllisiin aineisiin kuuluvat asetuksen mukaan seuraavat: 1. Ammoniakki, syöpä 2. Baryyttisuolat. 3. Lyijytuhka (hopealehti, lyijyoksiidi). 4. Lyijysokeri (etikkahappoinen lyijyoksiidi). 5. Sinuuperi, punainen (rikkielohopea). 6. Cyanirautakaliumi (verisuola). 7. Fosfori, punainen. 8. Gummi gutta. 9. Kali, syöpä. 10. Karbolihappo. 11. Kloorisinkki ja kloorisinkki-ammoniumi (juotesuola). 12. Rikkihiili. 13. Kuparivihtrilli (sinivihtrilli, sinikivi, rikkihappoinen kuparioksiidi). 14 Kromihappo ja kromihappoiset suolat. 15. Helvetinkivi. 16. Natroni, syöpä. 17. Nitrobentsoli (mirbaniöljy, keinotekoinen karvasmanteliöljy). 18. Oksalihappo sekä hapan oksalihappoinen kali. 19. Salpietarihappo (sievesi). 20 Suolahappo. 21 Rikkihappo. 22. Tinasuolat. 23 Sinkkivihtrilli (valkea vihtrilli). 24. Etikkahappo, väkevöity. 24. Myrkylliset värit, joihin kuuluvat ne, jotka sisältävät sinkkiä, kadmiunia, vismuttia, tinaa, kromia, antimonia, lyijyä, kuparia tai arsenikkia.

Kaikki edellämainitut myrkylliset aineet on kaupassa säilytettävä erityisessä, lukitussa säilytyshuoneessa, vahvoissa, tiviissä ja hyvin suljetuissa astioissa tahi laatikoissa selvällä ja pysyvällä päällekirjoituksella, joka ilmoittaa sisällyksen. Astioita, vaakoja, punnuksia ja muita kaluja, joita myrkkyä pidettäissä käytetään, ei saa sillä välin käyttää muita tavaroita varten, ja ovat ne, kunnes ne ovat täydellisesti puhdistetut, pidettävät samassa lukitussa säilytyshuoneessa kuin myrkky.

Paitsi varsinaisista myrkyistä, sisältää yllämainittu asetus määräyksiä myöskin myrkytettyjen tavarain kaupasta. Leikkikaluja, saippuata, hiusvoidetta ja muita semmoisia tuotteita, konfekteja, siirappia y. m. nautittavaksi aiottuja tavaroita ei saa värjätä tai maalata myrkyllisellä aineella eikä muulla tavoin myrkyllä sekoittaa, eikä sellaisia myrkyllisiä tavaroita myydä tai kaupaksi pitää. Kielletty on myöskin sellaisten tapettien, rullakartiinien, keinotekoisten kukkien y. m. tavaroiden kaupaksipitäminen, joissa on yli asetuksen salliman määrän arsenikkia. Sama kielto koskee kankaita, vaatteita, lankoja, lakkaa ja kynttilöitä, jotka sisältävät arsenikinsekaisia värejä. Lyijyä sisältävällä emaljilla eli lasituksella varustettuja keitto-astioita ei saa ollenkaan pitää kaupan, yhtävähän kuin elohopean sekaisia valmisteita metalliteosten puhdistamiseksi. Värilaatikoita ei saa pitää kaupan, elleivät ne ole varustettuja selvällä ilmoituksella sisältävätkö ne myrkyllisiä tai myrkyttömiä värejä.

Kaikkia edellämainittuja tavaroita koskee terveydenhoito-asetuksen määräys, että myyjä ei saa estää kunnallis-, tai terveydenhoitolautakunnan määräämää henkilöä milloin tahansa tutkimasta, sisältävätkö tavarat terveydelle vaarallisia aineksia.

Rangaistus luvattomasta myrkkyjen kaupasta on sakkoa enintäin viisisataa markkaa taikka vankeutta korkeintaan kolme kuukautta.

Ei kommentteja :