2.7.15

Käytännöllisiä ohjeita. Nahan mustaus

Suomen nahkurilehti 3, 1916


Alempana selostettava nahan mustaus menettely on sellaisenaan ajateltu krominahoille, tai yleensä sellaisille nahoille jotka mustataan sekä martio- että lihapuolelta. Menettely on Amerikassa patentin suojaama krominahan mustausta varten. Muuttamalla työtapaa pöydällä mustaukseen sopivaksi lienee siitä muodostettavissa rasvanahoillekin auttavan hyvä mustaus menettely.

Mustaus toimitetaan siten että nahkaa käsitellään ensin kaliummanganaatin liuoksella sitten rautasuolan liuoksella ja lopuksi sinipuun keitteellä Krominahan mnstauksessa menetellään seuraavalla tavalla: pyörivään astiaan lasketaan noin 150 l. lämmintä vettä ja 225 kg kosteita nahkoja. Astian luukku suletaan ja astian käyntiin pantua lisätätään kaliummanganaatin liuos. Manganaattiliuos saadaan 1,25 kg:sta kaliummanganaattia joka liuotetaan 200 litraan vettä ja liuettua lisätään siihen 1,25 kg 21° Bé vekevää suolahappoa. Astia pidedään käynnissä noin 10 minuuttia ja sen jälestä lasketaan liuos astiasta ulos. Tämän perästä pannaan astiaan tavallista laimeaa rautamustetta. edellämainitulle nahkamäärälle tarvitaan 9 litraa 10° Bé väkevyistä rautamustetta joka saa olla valmistettu liuottamalla rautaa etikkahapossa taikka rantavihtrillistä ja laimennettu kumpaakin tapaa käyttäen 225 litr. lämmintä vettä. Astian oltua liikkeessä noin 10 minuuttia lasketaan rautaliuos ulos ja sen sijalle pannaan sinipuunkeitettä. Sinipuukeite valmistetaan liuottamalla 1½ kg sinipuuekstraktia 225 litr. lämmintä vettä ja lisäämällä siihen 1½ kg soodaa. Kun nahkoja on tässäkin liuoksessa liikuteltu (s. t. s. astiaa pidetty käynnissä) noin 10 minuuttia niin on nahat kyllin mustuneita.

Mustumisen jälestä on nahat heti pestävä kuumaila vedellä ja sen perästä tehdään valmistus ihan tavallisessa järjestyksessä.

Itse mustaamis prosessit tapahtuvat krominanalle seuraavalla tavalla: Kaliummanganaattiliuoksesta sitoutuu manganaatti nahkoihin hyvin nopeasti ja nahat käyvät ruskean värisiksi. Tällöin pelkistyy kaaliummanganaatti osittain ja samanaikaisesti hajaantuu viimeisetkin jätteet nahoissa olleesta rikkihaposta. Kun nahkoja sen jälestä käsitellään rautaliuoksella niin pelkistyy niissä ollut kaliummanganaatti liukenemattomaksi yhtymäksi samallakertaa kuin rautasuola hapettuu ja yhtyy täydellisesti nahan kanssa. Sen perästä sinipuun keitteellä käsittely aiheuttaa hyvin vastustuskykyisen ja liukenemattman mustan värin joka kestää yhtä kauvan kuin itse nahkakin. Sinipuukeitteeseen lisätty sooda aiheuttaa nahassa olleiden happojen täydellisen neutralistumisen ja koko värjäys tapahtuu yhtä jaksoisesti joten työtä ja aikaa ei kulu hukkaan.

Patentin hakija pitää menettelyä kaikkia muita edullisempana varsinkin huokeahintaisuuden takia. Kyseessä olleet ainemäärät eivät kylläkään näytä liian suurilta, eivätkä ne ole kalliitakaan. Mustauksen perästä on nahat pestävä hyvin puhtaaksi niihin muodostuneista suoloista, jotka, jos ne jäisivät nahkoihin, olisivat hyvin kiusallisia nahkain viimeistelyssä.

Ei kommentteja :