8.6.15

Osuustoiminnan työvainiolta. Apteekki- ja rohdostavarain myynnistä ynnä myrkkykaupasta.

Suomen osuustoimintalehti 9, 1916


1) Allekirjoittanut haluaisi saada selkoa säännöksistä, jotka koskevat lääkeaineiden myyntiä, sekä tietoja siitä, millaisia tavaroita saadaan myydä ainoastaan apteekeissa ja rohdoskaupoissa, mutta ei tavallisissa vähittäiskaupoissa? Erittäinkin tahtoisin tietää, onko osuuskaupalla oikeus myydä kaikenlaisia ihonhoitoon käytettäviä saippuoita, kuumemittareja, kumiruiskuja, hammasharjoja, pesusieniä, partavahaa, hius- ja hajuvesiä, suuvesiä, kärpäspaperia, hyönteispulveria, terveyssuoloja ja n. s. puhdistettua soodaa?

2) Pyydän myös kysyä, mitkä myrkylliset värit kuuluvat myytäviksi luvallisiin tavaroihin, kun osuuskaupallamme on oikeus maali- y. m. vähemmän myrkyllisten aineiden vähittäiskauppaan? Edellyttääkö tämä lupa, että osuuskauppa saa myydä myöskin pesu- ja caustic-soodaa, tärpättiä, bentsiniä ja lysolia?
- Osuuskaupan hoitaja.

Vastaus.
1) Kaikkia rohdoksia saa elinkeinoista 31. 3. 1879 annetun Keis. Asetuksen 14 §:n ja rohdoskaupoista 24. 1. 1888 annetun Keis. Asetuksen säännösten mukaisesti myydä, paitsi apteekki, ainoastaan se, joka on saanut viimeksimainitussa asetuksessa säädetyn toimiluvan rohdoskaupan harjoittamiseen. Rohdoksilla tarkoitetaan tässä asetuksessa aineita tai valmisteita, joita voidaan käyttää lääkkeiden valmistamiseen tahi lääketarpeisiin. Mitään tällaisia aineita ei osuuskaupalla, enemmän kuin tavallisilla vähittäismyymälöillä ja sekatavarakaupoilla yleensäkään, ole oikeus myydä. Teidän luettelemistanne tavaroista eivät ensiksikään ole rohdoksia saippuat, ruokamausteet, kuumemittarit, kumiruiskut, hammasharjat, pesusienet ja partavaha. Eivät myöskään tavalliset hius- ja hajuvedet sekä yleensä kaupassa pidetyt iho- ja suuvedet eikä n. s. puhdistettu sooda ole pidettävät rohdoksina, sillä nekään eivät ole varsinaisesti lääketavaroita. Niinikään ei rohdoksiin kuulu myöskään kärpäspaperi eikä hyönteispulveri, jolleivät ne (esim.pulveri) ehken ole jotain lääkeainetta. Kaikkia tässä lueteltuja tavaroita saa siis vapaasti myydä sekatavarakaupoistakin ja pidetäänkin niitä yleisesti kaupan esim. parturi- ja parfyymiliikkeissä, optillisissa kaupoissa y. m. Sitävastoin ovat terveyssuolat pidettävät rohdoksina, huolimatta siitä, että yleinen, jokseenkin vakaantunut käytäntö näyttää koko maassa olevan se, että niitä myydään muuallakin kuin apteekeissa ja rohdoskaupoissa. Lysoliakin pidetään apteekkiasiantuntijain taholla rohdoksiin kuuluvana, vaikka erimielisyyttä näyttää siitä olevan olemassa.

2. Mitä myrkkykauppaan tulee, saavat Keis. Asetuksen mukaan 14. 2. 1888 myrkyllisiä aineita myydä ilman eri lupaa ainoastaan apteekkiliikkeet ja rohdoskaupat. Muiden, jotka haluavat myrkkykauppaa harjoittaa, tulee siihen asetuksessa säädetyssä järjestyksessä hankkia kuvernööriltä lupa. Sellaista lupaa ei kuitenkaan anneta vaarallisempien myrkkyjen myyntiin, vaan ainoastaan eräiden, asetukseen liitetyssä luettelossa mainittujen vähemmän vaarallista laatua olevain aineiden kauppaamiseen. Luettelon 25 kohdan mukaan kuuluu vähemmin vaarallisiin myrkyllisiin väreihin kaikki väriaineet, jotka sisältävät sinkkiä, kadmiumia, vismuttia, tinaa, kromia, anttimonia, lyijyä, kuparia tahi arsenikkia. Kaikkien näiden värien myymiseen oikeuttaa siis kuvernööriltä hankittu lupa. Sen ohessa kuuluu vähemmin vaarallisiin myrkkyihin nähtävästi myöskin lysoli, ja olisi luvan perusteella niinmuodoin oikeus senkin myymiseen, ellei se olisi rohdos, jonka myyntiä osuuskauppa edellä esitetystä syystä ei kuitenkaan saa harjoittaa. Sitävastoin eivät pesu- ja caustic-sooda, tärpätti ja bentsini ole ollenkaan edellämainittuihin myrkyllisiin aineihin luettavia, vaan on niiden kauppaan oikeus ilmankin eri lupaa. Tärpätin ja bentsinin kaupassa ja varastossa pitämisessä sekä kuljetuksessa on kuitenkin vaarinotettava Keis. Asetuksessa 9. 9. 1896 tulenvaarallisista öljyistä annettuja säännöksiä, jotka sisältävät määräyksiä siitä, miten suuret määrät näitä aineita saadaan pitää varastossa ja säilyttää kauppapuodeissa ja mitä varokeinoja on niiden kuljetuksessa, säilytyksessä ja myynnissä noudatettava.
- A. M.

Ei kommentteja :