11.6.15

Kaswiwärjäyskurssit

Kunnallisia Sanomia Loimaalta, Alastarolta, Metsämaalta ja Mellilästä 24, 15.6.1916

Kaswiwärjäyskurssitpidetään Loimaan käsityökoululla, alkaen maanantaina t. k. 19 p:nä ja kestäen wiisi päiwää.

Se wärjäystaito, joka kotimaisilla kaswiaineilla wärjättäessä saawutetaan, ei ole uusi, sillä noin puoliwuosisataa sitten oli kaswiaineilla wärjääminen wielä yleinen maassamme. Unohduksiin on se jäänyt sentähden, että helposti saatawat koreat ja räikeät aniliiniwärit owat tulleet käytäntöön.

Tällä kertaa owat ne kuitenkin kaupoista lopussa, joten on pakko turwautua wanhaa hywää taitoa elwyttämään, jolla isoäitimme wärjäsiwät kotikehrätyt lankansa kutomatöihinsä, joitten lämmin kaunis säwy turmeltumattoman arwostelun mukaan woittaa uudenaikaiset koreat wärit.

On myös tunnettua, että kotimaisilla kasweilla wärjätyt langat ja kankaat säilyttäwät alkuperäisen kestäwyytensä ja pehmeytensä, kuin sitä wastoin aniliiniwärit waikuttawat epäsuotuisammin tehden ne hauraammiksi ja kowemmiksi. Varsinkin maaseudulla, jossa kaswiaineita woidaan koota läheisiltä mailta ja metsistä, olisi welwollisuus ottaa wanha hywä taito käytäntöön, kohottaen sillä kotoisten töiden arwoa.

Ei kommentteja :