28.6.15

Luonne ja wärit.

Satakunnan Sanomat 22, 23.2.1917

Balzac sanoo, että jokainen älykäs ihminen walitsee itselleen wärin, joka on hänen luonteensa mukainen ja soweltuu hänen yksilöllisiin ominaisuuksiinsa. Naiset, jotka käyttäwät oranssinkeltaisen tai tumman- tai heleänpunaisen wärisiä pukuja, woidaan jotenkin suurella warmuudella arwata ärtyisiksi ja riitaisiksi luonteeltaan, mitkä ominaisuudet owat wielä warmempia, jos asianomainen naisihminen käyttää puwussaan keltaista tai keltaisenwiheriätä wäriä. Niihin naisiin, jotka pitäwät orwokinsinisestä, ei ole luottamista, yhtä wähän kuin niihinkään, jotka pukeutumat mustiin. Ne, jotka harrastawat wiimemainittua wäriä, hautowat tawallisesti mielessään synkkiä ajatuksia.

Walkoinen wäri on sitäwastoin niiden ihmisten wäri, joiden luonteenominaisuudet eiwät ole erityisemmin vakiintuneita. Valkoisiin puetut naiset owat aina keimailijoita. Yli kahdenkymmenenwiiden ikäiset naishenkilöt pitäwät tawallisesti ruusunpunaisesta; ne, jotka pitäwät tätä wäriä muita parempana, owat iloluontoisia, älykkäitä ja rakastettawia, elämänhaluisia ja ystäwyydelle alttiita.

Taiwaansininen on niin sanotun kauniin naisen wäri ja sopii se kaikenikäisille oikein hywin. Ne, jotka walitsewat tämän wärin, owat enimmäkseen lempeitä ja harkitsewaisia luonnonlaadultaan.

Mielialaltaan surulliset, kärsiwäiset tai onnettomat käyttäwät mielellään helmenharmaata, kun taas sinipunerwaa käyttäwät sellaiset henkilot, jotka kerran owat olleet kauniita, mutta eiwät sitä enää ole, tai sitte ne, jotka edelleen owat kauniita, waikka nuoruus on jo mennyttä. Sinipunerwa on niiden naisten wäri, jotka wetäytywät syrjään suurten riemuwoittojen jälkeen. Tyttären hääpäiwänä tulee äidin aina käyttää sinipunerwaa leninkiä.

Ei kommentteja :