13.11.13

Väripainok(s)esta kirjapainon pikapainimissa.

Kirjapainolehti  5, 31.5.1890

Alexander Waldow'ilta.

(Jatkoa 4:een n:oon)

10. Värien painamisjärjestys.
Se järjestys, missä värit painetaan, vaikuttaa ei ainoastaan työn ulkomuotoon mutta myöskin aikaan ja hyötyyn. Jos pronssijauhoa, lehtimetallia j. n. e. käytetään, tulee tämä painaminen tehdä toisten edellä, sillä näiden jälestä käypi laatuun heti alottaa tavallinen painaminen, joka ei saattaisi tapahtua jos pronssitus tehtäisi jonkun ennen painetun jälestä; pronssijauho tietysti tarttuisi siihen. Jos on aivan välttäniätöintä painaa muita väriä ensin, kihnutettakoon paperi jollakin läpikuultavalla jauholla, talkumilla tai muulla sellaisella; tuolle sileälle rasvaiselle pinnalle ei tartu pronssi keveästi, eipä vielä sittekään vaikkei painetut värit olisikaan perin kuivia. Tosin kadottaa suurin osa värillisistä väreistä näin menetellen heleätä loistettaan. Toisellainen järjestys perustuu siihen että tummemmat värit painettakoon aina ennen vaaleita, koska jälkimäiset päästävät edelliset läpikuultamaan jahellyyttävät niiden vaikutusta, värien seurausjärjestyksen määrää vielä se vaihtuva vivahduskin, mikä niille mielitään antaa.

Varmoille kysymyksille tulee niinikäänseuraava järjestys olla ohjeena: 1:ksi pronssia, 2:ksi sinistä, 3:ksi punasta, 4:ksi keltasta ja 5:ksi luonnosvärit.

Tässä saatetaan ainoastaan pääperusteet värien seurausjärjestyksessä viitata; useassa tapauksessa ovat ne jätettävät piirustajan tai painajan valtaan menetellä parhaimman mukaan.

Mitä paperi väreihin vaikuttaa, saatetaan siitä mainita seuraavata: musta väri valkoselle paperille näyttää mustemmalta ja kolkommalta kuin kellahtavalle paperille; erittäin hyvin soveltuu väri puuttomalle painopaperille, joka  ei ole kovasti silitetty; kovasti silitetty kirjoituspaperi vaatii väkevämpää väriä; puupaperi, valolle ja ilmalle hellä, vaikuttaa alistavasti väriin; laimea kiiltopaperi päästää värit esiintymään loistavan näköisinä.

11. Käsipainin painos.

Painamisessa käsipainimella käytetään kernaimmin tuoreita, kovamaisia teloja; monissa tapauksissa on vanhempi kova tela parempi kuin mustan painamiseen sovelias pehmeä tela. Väripainoksessa tulee telaa ahkerammin kuin mustan painamisessa hieroa värikiveä vastaan, jos värin on tuleminen nuorteaksi ja hyvin peittäväksi. Me suosittelemme käyttämään telasyrjäkkeitä (påvalsningssteg) kehystän vieressä, jonka avulla tela kulkee varmemmin ja estyy painumasta lomapaikkoihin.

Kun mustan painamisessakin on välttämätöintä hyvin ja tasaisesti hierottua telaa useasti kuljettaa kehystän yli, jos mielitään hyvin peittynyttä ja puhdasta painosta, niin on tämä menettely ehdottomasti väripainoksissa vielä tärkeämpi tyydyttävän tuloksen saavuttamiseen.

Että ladelman eri värejä varten tulee olla mitä huolellisemmin ladottu, on väripainoksen hyvän tuloksen pää-ehtoja. Mukavaksi ja keveäksi kehysten siirtelemiseksi tarpeen mukaan ehdotamme panemaan pari kolme välikeriviä sekä muutamia korttilastuja yläpuolelle ja keskuussyrjän sivuille kuhunkin värikehykseen.

Nyky-aikana käytetään usein väripainamisissa n. s. sisäänpanopunktuureja (insattspunkturer). Näitä ei kierretä  kaadekkeesen, vaan ne kiinnitetään siihen peitteellä taikka yli liisteröityllä paperilla. Sopivin tähän tarpeesen on käyttää n. s. piirustusnauloja. Nämät liisteröimällä kiinnitetyt punktuurit ovat melkoisessa määrässä edullisia käyttää, sillä monta sellaista saatetaan monenkertaisissa painoksissa keveästi asettaa kaadekkeesen. Painamisessa tulee mitä huolellisimmasti punkteerauksessa menetellä; sillä arkin pieninkin siirtyminen vaikuttaa huonon rekisterin.

Kehysten puhdistaminen painaessa riippuu niiden liitteistä ja käytettävästä väristä. Ladelma, joka sisältää koristeita tai laattoja hienoilla kaiverruksilla sekä sellaisia useilla pienillä ja hienoilla kirjasimilla, puhdistetaan tietysti useammin kuin yksinkertaisemmat ladelmat. Puhdistaminen tapahtuu tärpätillä tai benzinillä pehmeän hanan avulla. Lipeän käyttämistä ei ole suosittava.

Laatatkin, jotka pysyvät puhtaina, tulee puolipäivillä ja illoilla työn päätettyä erittäin huolellisesti puhdistaa sekä kuivata  pehmeällä rievuista tehdyllä rullalla, eikä kihnutuksella. Puupiirrokset pantakoon painon alle lepo-ajaksi, jotta niiden kuvertumiset vältettäisi. Zinkki- ja lyijylaatat pestään kernaimmin benzinillä ja kihnutetaan ei ainoastaan pinnat vaan syrjätkin aivan kiiltäviksi; tämän laiminlyötyä saapi väri keveästi epäpuhtaan, mustanharmaan sekoituksen, joka sitten on vaikea poistaa.

Myöskin on tarpeellinen pestä värisyrjäkkeet ja telat ainakin joka ilta. Levitetty värivarasto siirretään huolella myöskin johonkin kulmaan ja kivi pestään tärpätillä. Työtä uudestaan alottaessa jauhetaan väri taas nuorteaksi painamiseen.

Jos painettavassa on erittäin synkkiä osia tai suurempia kirjasimia ja koristeita, niin on erittäin tärkeä peittää painettu makulatuurilla takapuolelle tarttumisen esteeksi. Väri annetaan hyvästi kuivua ennen kun makulatuuri otetaan välistä pois.

(Jatk.)

Ei kommentteja :