25.8.13

Våra läsares afdelning. N:o 1,126. Ladugårdens målning invändigt

Pellervo 11 /  1910

Hvilka färgämnen skola tagas för att invändigt måla ladugården hvit och huru dyr blir dylik målfärg per 1 m2 ?
- A T.

Svar.
I 1903 års Pellervo, sid. 215, svarar märket Hj. G(öös) på en liknande fråga följande:
"Skaffa er tjärvatten af det slag, som vid tjärbränning först rinner ur tjärugnen, och blanda däri så mycket kalk, att ni får den för målning  lämpliga tjockleken Tillsätt ännu litet rågmjöl, det binder. Med denna färg bestryker ni väggarna, som blifva en samla brunaktiga. För att få väggarna hvita, stryker ni kritvälling öfver denna färg, sedan den torkat, hvartill för stenväggar åtgår en längre tid, och ni har en god och  hållbar väggbetäckning".

Ei kommentteja :