30.8.13

För unga målare.

Trollsländan 39, 26.9.1868

En del af eder, mina små läsare, veten väl redan hvad det vill säga att måla och färglägga bilder; en annan del känner kanske ännu icke denna roande sysselsättning, och tager kanske gerna emot några små vinkar om huru detta tillgår. — De små penslar, hvilka begagnas vid målande med vattenfärg, äro gjorda af ekorr- eller mårdhår. Köper du dig sådana i bokhandeln, så undersök om de äro goda, på det sättet, att du fuktar dem litet: förena sig då alla hårstrån till en fin spets, så att intet strå skiljer sig ifrån de öfriga, är penseln god. Men äger du en pensel, som har ojemna hårstrån, så klipp icke af dem med saxen. utan låt penseln suga sig full med vatten och håll den sedan öfver ett glödande lod, så blifva de onyttiga hårstråna afsvedda. När du slutat att måla, så tvätta penseln väl ren, likaså när du tager ny färg. Att man aldrig får sätta en pensel med färg uppå mellan läpparna, det vet du väl redan förut, ty flera färger äro giftiga, och det har händt, att barn blifvit sjuka deraf.

Då man ritar, målar eller skrifver, sätter man sig alltid så, att ljuset faller ifrån venstra sidan; skuggan faller då bakom handen. Ett papper måste alltid finnas i beredskap att pröfva färgerna uppå, och då du begagnar dem, doppar du dem litet uti vatten och gnider uppå en porslins tallrik eller en glasbit. På den kan du äfven bäst blanda färgerna. Ur de fyra grundfärgerna svart, rödt, gult och blått, kan man frambringa alla de öfriga genom blandning. Vill man hafva färgerna mörkare, så sätter man mindre vatten till, vill man åter hafva dem ljusare, så tillsätter man mera vatten. Svart och rödt bilda brun färg. Svart, rödt och blått gifva en blåbrun färg; svart, rödt och litet gult gifva en gulbrun färg. Blått och gult bilda grönt, men genom att  tillägga svart eller rödt blir färgen något förändrad. Blått och rödt bilda gredelint. Hvitt och svart blir grått, med blått, gult, eller rödt kan man åter förändra den gråa färgen. - Vill man måla en större jemn yta med samma färg, så fuktar man först pappret på det stället med litet vutten, dock mycket varsamt, och med mycket litet vatten. De ränder, som uppstå vid målandet af en sådan yta, jemnar man sedan ut med en pensel befriad från sin färg och endast fuktad med vatten. På samma sätt kan man låta olika färger småningom öfvergå den ena uti den andra.

Vill man måla bilder tryckta med svärta, så blandar man uti färgen litet pulveriserad oxgalla, som fås från apotheket. Med gummi arabicum och vatten eller också med ägghvita kan man lackera hela bilden och gifvaden ett glänsande och lifligare utseende.

Ei kommentteja :