14.8.13

Ett nytt blekningmedel.

Industri-vännen 4, 1.2.1891

Såsom ett nytt blekningmedel  anbefalles hydrosulfit på den grund, att det öfverträffar såväl vätesuperoxid som svafvelsyrlighet. Hydrosulfiten framställes lättast, om man i ett cirka 500 liter rymmande furukärl slår en lösning af  300 liter tvefaldt svafvelsyrligt natrium - natriumbisulfit . af 35-40° Bé och lägger häri ungefär 1/4 af hela vigtsmängden zink-affall. Så snart zinken kommit i lösningen, börjar han upplösa sig, och för att vid den härvid  skeende kemiska processen ej någon större upphettning må ske, bör ett kylrör af stengods ledas genom kärlet, hvari lösningen och zinken är. Efter cirka en timme är reaktionen fullgjord, och vätskan afhälles i ett annat kärl samt lämnas där att stå i 12 timmar, då det svafvelsyrliga zinknatronet utkrisstalliserat lemnande öfver sig den klara hydrosulfiten. I denna hydrosulfit lagges det ylle, som skall blekas, efter att man först tvättat detsamma i svag sodalösning, därefter i rent sjövatten. Efter att hafva legat sex timmar i hydrosulfiten är yllet blekt och har under blekningen erhållit ett nästan sammetliknande utseende.

Ei kommentteja :